Nieuwe ontwikkelingen bij multipel myeloom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Doelgerichte therapie

Er zijn een aantal nieuwe doelgerichte medicijnen voor de behandeling van multipel myeloom die in studieverband beschikbaar zijn en verder worden onderzocht.

Proteasoomremmers

Het gaat om de proteasoomremmers ixazomib en carfilzomib, die een vergelijkbare werking hebben als bortezomib. Proteasomen ruimen eiwitten op die overbodig zijn geworden of schade hebben opgelopen. Proteasoomremmers remmen de proteasomen en dus de afbraak van eiwitten.

Bij multipel myeloom maken de kwaadaardige plasmacellen veel meer eiwitten aan dan normaal. Proteasoomremmers zorgen dat de eiwitten zich opstapelen in de kwaadaardige plasmacellen. De kankercellen sterven dan af.

Bortezomib krijgt u meestal als injectie onder de huid gespoten. Carfilzomib krijgt u meestal als infuus en ixazomib als een pil.

De belangrijkste bijwerking van bortezomib is zenuwbeschadiging: polyneuropathie. In tegenstelling tot thalidomide kan de zenuwbeschadiging zich deels herstellen.
Carfilzomib heeft een sterkere werking dan bortezomib. Zowel carfilzomib als ixazomib veroorzaakt geen neuropathie.

Monoklonale antistoffen

Er zijn ook een aantal monoklonale antistoffen in ontwikkeling voor de behandeling van multipel myeloom.

Monoklonale antistoffen binden aan eiwitten op de kwaadaardige plasmacellen. Het afweersysteem herkent zo de kwaadaardige cellen en ruimt deze op. Dit heet ook wel immunotherapie.

De monoklonale antistof elotuzumab bindt aan het eiwit SLAMF7 op kwaadaardige plasmacellen. Elotuzumab is geregistreerd voor patiënten met multipel myeloom die minimaal 1 eerdere behandeling hebben gehad. U krijgt het dan in combinatie met lenalidomide en dexamethason.

Elotuzumab krijgt u via een infuus: 1 keer per week en daarna 1 x per 2 weken. Elotuzumab geeft over het algemeen weinig bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerking is een verhoogde kans op infecties. Voor de start van het infuus u patiënt medicijnen om een reactie op het infuus tegen te gaan.

Bij patiënten met multipel myeloom die al meerdere behandelingen hebben gehad, kan een behandeling met daratumumab misschien nog helpen tegen de ziekte. Dit is een antistof die bindt aan het eiwit CD38. Dit eiwit is aanwezig op plasmacellen maar ook op andere typen lichaamscellen. U krijgt het via een infuus.

Daratumumab geeft weinig tot geen bijwerkingen. Wel is er een hogere kans op infecties. Voor de start van het infuus krijgt u medicijnen om een reactie op het infuus tegen te gaan.

Nieuwe ontwikkelingen bij ondersteunende behandelingen

Denosumab is een nieuw middel voor het remmen van botafbraak. Dit medicijn is niet beschikbaar voor de behandeling van botziekte als gevolg van multipel myeloom botziekte. Uit onderzoek is namelijk nog niet gebleken dat denosumab beter werkt dan bisfosfonaten. Wel kunt u dit nieuwe middel eventueel in onderzoeksverband krijgen.
 

Colofon

Met medewerking van:

Illustratie mensen

Mensen die multipel myeloom hebben (gehad)

illustratie-arts-vrouw

Dr. Monique Minnema

Hematoloog, UMC Utrecht

illustratie-arts-man

Dr. Reinier Raymakers

Hematoloog, UMC Utrecht

illustratie-arts-man

Prof. dr. Pieter Sonneveld

Hematoloog, Erasmus MC

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: april 2017