Behandeling en bijwerkingen

Behandeling bij uitgezaaid melanoom

Opslaan

Wat de beste behandeling is voor stadium 3 of stadium 4 melanoom, hangt af van verschillende dingen zoals de plaats van de tumor(en), de plaats van de uitzaaiingen, de genetische kenmerken van de tumor en de conditie van de patiënt. Voor elke melanoompatiënt is dus maatwerk nodig. 

Behandeling van uitgezaaid melanoom in stadium 3

De hoofdbehandeling bij stadium 3  bestaat meestal uit een operatie. Hierbij verwijdert de chirurg:

  • de uitzaaiingen in nabijgelegen lymfeklieren (regionale uitzaaiingen) en/of
  • de uitzaaiingen die voorkomen tussen het litteken van het melanoom en nabijgelegen lymfeklieren (in-transit uitzaaiingen)
  • de uitzaaiingen in de huid rondom het melanoom of het litteken van het oorspronkelijke melanoom (satellietuitzaaiingen)

Wanneer het niet mogelijk is om in-transit uitzaaiingen operatief te verwijderen, kan de arts een perfusiebehandeling voorstellen. Dit kan alleen als de uitzaaiingen in een arm of been zitten. Ook T-VEC, een vorm van immunotherapie, kan een optie zijn bij in-transit uitzaaiingen. 

Mogelijk kom je voor of na de operatie in aanmerking voor doelgerichte therapie  of immunotherapie. Deze aanvullende behandelingen kunnen de kans op terugkeer van kanker verkleinen.  

Behandeling van uitgezaaid melanoom in stadium 4

De behandelingsmogelijkheden voor patiënten met melanoom stadium  4 hangen af van een aantal dingen, zoals: het aantal uitzaaiingen, de LD-waarde in het bloed, de plaats van de uitzaaiingen, de snelheid waarmee de tumor(en) groeien, de genetische kenmerken van de tumor en de conditie van de patiënt. 

Mogelijk kom je in aanmerking voor doelgerichte therapie of immunotherapie, al of niet in studieverband. Met deze behandelingen is de ziekte meestal niet te genezen. Wel kunnen ze het leven verlengen. 

Ook palliatieve bestraling kan soms een optie zijn. Met palliatief wordt bedoeld dat de behandeling gericht is op het verminderen van klachten.

Palliatieve chemotherapie wordt nog maar zelden toegepast.

Afzien van behandeling

Je kunt ook besluiten je niet te laten behandelen. Lees verder onder afzien van behandeling.

Behandelplan

Je behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor je. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen.

Een behandelplan is maatwerk. Laat je goed informeren over de behandelmogelijkheden. Dan kun je samen met je arts een weloverwogen besluit nemen.

Multidisciplinair overleg bij melanoom

Heb je een melanoom in stadium 3c of stadium 4, dan bespreekt de arts je ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook andere specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg.

Behandelvoorstel bespreken

Na het multidisciplinair overleg zal de arts een behandelvoorstel met je bespreken. Tijdens dit gesprek kun je ook je wensen en verwachtingen bespreken.

In sommige situaties zal de arts je een keuze voorleggen. Aan elk besluit zitten voor- en nadelen. Bespreek die met je arts. Met je vragen kun je ook terecht bij een (gespecialiseerd) verpleegkundige.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Tumor Focusgroep Melanoom