Behandeling en bijwerkingen

Behandeling bij kanker in het oor

Opslaan

De behandeling van een tumor in het oor is meestal een operatie en bestraling. Kunt u niet meer genezen, dan kan palliatieve chemotherapie een optie zijn.

Naast bovenstaande behandelingen kunt u soms deelnemen aan behandelingen in onderzoeksverband (trials). U krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. 

Behandelplan bij kanker in het oor

De verschillende artsen maken samen voor u een behandelplan. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen. Zij kijken hierbij naar:

 • het stadium van de ziekte
 • de plaats van de tumor
 • uw lichamelijke conditie
 • kenmerken van de tumor

Uw behandelend arts bespreekt de behandeling(en) en de mogelijke bijwerkingen met u.

U kunt zelf ook met verschillende artsen en zorgverleners te maken krijgen. Bijvoorbeeld: 

 • KNO-arts
 • hoofd-hals chirurg
 • kaakchirurg
 • dermatoloog
 • reconstructief chirurg
 • bestralingsarts of radiotherapeut
 • radioloog
 • anesthesioloog
 • internist-oncoloog
 • tandarts en/of prothetist
 • mondhygiënist
 • logopedist
 • (gespecialiseerd) fysiotherapeut
 • revalidatiearts
 • diëtist
 • verpleegkundig specialist en verpleegkundigen
 • sociaal verpleegkundige, maatschappelijk werker of medisch psycholoog

Welke artsen u ziet, hangt af van uw situatie.

Als u na de operatie een oorprothese wilt, krijgt u ook te maken met een centrum voor bijzondere tandheelkunde.

Multidisciplinair overleg

De arts bespreekt je ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg. 

Behandelvoorstel bespreken

Na het multidisciplinair overleg zal de arts het behandelvoorstel met je bespreken. Tijdens dit gesprek kun je ook je wensen en verwachtingen aangeven. In sommige situaties zal de arts je een keuze voorleggen. Aan elk besluit zitten voor- en nadelen. Bespreek die met de arts. Je kunt met je vragen ook terecht bij een (gespecialiseerd) verpleegkundige.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2015

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Klop, W.M.C. (chirurg-oncoloog, KNO-arts), Dr. Kross, K.W. (chirurg-oncoloog, KNO-arts), Dr. Kunst, H.P.M. (chirurg-oncoloog, KNO-arts), Dr. Sewnaik, A. (chirurg-oncoloog, KNO-arts)