Behandelplan bij darmkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Na de diagnose van darmkanker krijg je een behandelplan. Hierin staat welke behandelingen het best passen bij jouw situatie. De behandelend arts stelt het behandelplan op samen het multidisciplinaire team (zie onder). 

Het behandelplan wordt gemaakt op basis van de landelijke richtlijn voor colorectaal carcinoom. Colorectaal carcinoom betekent ‘kanker in de dikke darm of in de endeldarm’.

Belangrijke punten voor het behandelplan zijn de plaats van de tumor en het stadium van de ziekte. Ook zijn jouw eigen wensen belangrijk: wat wil jij? Daarnaast kijkt de arts naar of je andere ziektes hebt en hoe fit je bent.

Wim over zijn behandelplan bij darmkanker

Zorgverleners bij darmkanker

Bij de behandeling van darmkanker kun je met de volgende zorgverleners te maken krijgen: 

  • MDL-arts
  • Chirurg
  • Radioloog
  • Radiotherapeut
  • Internist-oncoloog
  • Casemanager (verpleegkundige of verpleegkundig specialist

Multidisciplinair overleg bij darmkanker

Het behandelplan wordt gemaakt in overleg met deze zorgverleners. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). Bij het opstellen van een behandelplan baseert het MDO zich op de landelijke richtlijn voor colorectaal carcinoom. 

De specialisten hebben regelmatig MDO. Ze bespreken dan: 

  • uitkomsten van de onderzoeken 
  • resultaten van de behandelingen 
  • wat dit betekent voor het behandelplan en voor de patiënt

Meebeslissen over het behandelplan 

Een behandelplan is maatwerk. Zelf heb je ook invloed op de behandeling die je krijgt. Twijfel je over een bepaalde behandeling? Bespreek je twijfels ook met de arts. 

Soms kun je misschien andere behandelingen krijgen of kan je behandeling worden aangepast. Bijvoorbeeld in de volgorde van de behandelingen. 

Interview Natalie over darmkanker

Neem de tijd voor een keuze 

Meestal hoef je niet direct te beslissen over het behandelplan. Misschien wil je zo snel mogelijk starten met de behandeling. Dat is begrijpelijk. Maar het is aan te raden om even bedenktijd te nemen, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. Als je behoefte hebt aan een tweede gesprek, kun je daarvoor een afspraak maken. 

Second opinion 

Het is belangrijk dat je vertrouwen hebt in de behandeling. Als je twijfelt, heb je misschien behoefte aan een second opinion. Dat is een tweede, onafhankelijke mening over de behandeling van een andere arts in een ander ziekenhuis.

Colofon

Met medewerking van:

logo DCCG

DCCG

Dutch Colorectal Cancer Group

Website

Foto Jeanine Roodhart

Dr. Jeanine Roodhart

Internist-oncoloog, UMC Utrecht

illustratie-mensen

Mensen die darmkanker hebben (gehad)

logo MLDS

MLDS

Maag Lever Darm Stichting 

Website

logo NVMDL

NVMDL

Nederlandse Vereniging voor Maag-, darm- en leverartsen

Website

Foto Hans de Wilt

Prof. dr. Hans de Wilt

Chirurg-oncoloog, Radboudumc

Linkedin

logo-stichting-darmkanker

Stichting Darmkanker NL

Patiëntenorganisatie

Website

logo stomavereniging

Stomavereniging

Patiëntenorganisatie

Website

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2022