Behandeling en bijwerkingen

Behandeling bij anuskanker

Opslaan

Heeft u anuskanker in een heel vroeg stadium? Dan kan de arts de tumor vaak redelijk eenvoudig verwijderen tijdens een operatie. Dit hangt af van:

  • de plaats van de tumor. Zit de tumor in of net buiten de anus?
  • de groeiwijze. Is het een poliep (een soort uitstulping) of is het meer het weefsel ingegroeid.

Van tevoren schat de chirurg in hoeveel kans er is dat uw kringspier kan blijven functioneren.

De meeste tumoren kan de arts niet eenvoudig operatief verwijderen, zonder de kringspier te beschadigen. Als de kringspier beschadigd raakt, kunt u uw ontlasting niet meer ophouden. Om die reden zal de arts u meestal voorstellen om de tumor te bestralen. De bestraling wordt vaak gecombineerd met chemotherapie. Dit heet chemoradiatie. Ongeveer 70-80% van de anustumoren verdwijnt met deze behandeling.

Is de chemoradiatie toch niet voldoende om de hele tumor te laten verdwijnen? Dan is alsnog een operatie nodig. De arts verwijdert dan de hele anus. U krijgt dan een definitief stoma aan op de buik.

Naast bovenstaande behandelingen kunt u soms deelnemen aan behandelingen in onderzoeksverband (trials). U krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. 

Multidisciplinair overleg

De arts bespreekt je ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg. 

Behandelplan

De behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor je. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen.

Om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen geven, is het onder andere belangrijk te weten:

  • welk stadium en kenmerken de tumor heeft
  • of er sprake is van erfelijke belasting
  • of er uitzaaiingen zijn

Maar ook jouw persoonlijke situatie speelt een rol. Een behandelplan is dus maatwerk. Laat je daarom goed informeren over de behandelmogelijkheden zodat je samen met het behandelteam een weloverwogen besluit kunt nemen.

Behandelvoorstel bespreken

Na het multidisciplinair overleg zal de arts het behandelvoorstel met je bespreken. Tijdens dit gesprek kun je ook je wensen en verwachtingen aangeven. In sommige situaties zal de arts je een keuze voorleggen. Aan elk besluit zitten voor- en nadelen. Bespreek die met de arts. Je kunt met je vragen ook terecht bij een (gespecialiseerd) verpleegkundige.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Dewit, L.G.H. (radiotherapeut), Geukes, M. (verpleegkundig specialist), Drs. Jansen, R.L.H. (medisch oncoloog), Dr. Neelis, K.J. (radiotherapeut), Ormeling. A. (overige deskundige), Dr. Vleggaar. F.P. (MDL-arts), Prof. dr. Wilt. J.H.W., de (chirurg-oncoloog)