Rechten en plichten rondom werk en kanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Als je je ziekmeldt omdat je kanker hebt, krijg je te maken met wet- en regelgeving. Daar horen rechten en plichten bij. Voor jou, maar ook voor je werkgever. Als je deze rechten en plichten kent, weet je beter wat je kunt verwachten.

Lees op deze pagina over:

Wet- en regelgeving voor eerste 2 jaar ziekte: Wet verbetering poortwachter

Als je je hebt ziekgemeld, krijg je te maken met de Wet verbetering poortwachter. Deze wet geldt voor de eerste 2 jaar ziekte. 

De Wet verbetering poortwachter is bedoeld om langdurig ziekteverzuim terug te dringen. En ervoor te zorgen dat minder mensen arbeidsongeschikt raken.

Voor jou betekent de wet dat je samen met je werkgever en de bedrijfsarts kijkt hoe, wanneer en met welke aanpassingen je geleidelijk weer aan het werk kunt gaan. Dat kan bij je eigen werkgever zijn (in je eigen functie of in een andere functie) of bij een andere werkgever. Dit heet het re-integratietraject.

(Volledige) terugkeer naar werk is niet altijd mogelijk als je kanker hebt (gehad). In dat geval kun je meestal een WIA-uitkering krijgen.

Hoe ziet het re-integratietraject eruit?

Volgens de Wet verbetering poortwachter moet je werkgever samen met jou een aantal stappen zetten. De bedrijfsarts adviseert jou en jouw werkgever over het re-integratietraject. Het UWV speelt daarbij een belangrijke toetsende rol.

Meer informatie over de stappen in het re-integratietraject vind je ook op arboportaal.nl. Of bekijk op uwv.nl het stappenplan bij ziekte.

Tip: zet de stappen van de Wet verbetering poortwachter meteen in je agenda.

Kanker en de wet Poortwachter

Plichten van je werkgever als je kanker hebt

Tijdens de eerste 2 jaar ziekte moet je werkgever je minimaal 70% van je loon doorbetalen.

Verder moet je werkgever ervoor zorgen dat je op een goede manier weer duurzaam aan het werk kunt gaan (‘re-integreert’). Duurzaam betekent dat je een zo laag mogelijk risico hebt op een terugval. Je werkgever is verplicht om hierbij een bedrijfsarts te betrekken. Die begeleidt en adviseert jou en jouw werkgever tijdens je ziekte en als je weer aan het werk gaat. 

Plan van aanpak maken

Volgens het stappenplan bij ziekte van de Wet verbetering poortwachter moet je werkgever samen met jou een plan van aanpak maken voor je re-integratie. Hierin staat wanneer je weer aan het werk gaat en hoe. Dat kan bij je eigen werkgever zijn, of bij een andere werkgever. Lees op uwv.nl wat er in het plan van aanpak staat.

Re-integratieverslag bijhouden

Ook moet je werkgever in een re-integratieverslag bijhouden hoe het gaat met je re-integratie. Dit verslag is belangrijk als je na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering wilt aanvragen, omdat je niet meer (volledig) kunt werken. Lees op uwv.nl meer over het re-integratieverslag.

Goed om te weten: als werknemer heb je het recht om je personeelsdossier en verzuimdossier in te zien. Je hebt ook het recht om gegevens te laten veranderen of aanvullen. Dat geldt dus ook voor het plan van aanpak en het re-integratieverslag.

Casemanager aanstellen

Je werkgever heeft de plicht om een casemanager aan te stellen. Deze persoon coördineert jouw re-integratie en zorgt ervoor dat iedereen zich aan de afspraken houdt. In het verzuimprotocol van het bedrijf staat meestal beschreven wie de casemanager is bij ziekte. Vaak is het je leidinggevende, iemand van personeelszaken of iemand van de arbodienst. 

Laat je goed informeren over wat de taken en verantwoordelijkheden van de casemanager zijn. Vraag dit na bij iemand van P&O of van de Arbodienst.

Jouw plichten als werknemer als je kanker hebt

Samen met je werkgever bekijk je of, wanneer en hoe je weer aan het werk kunt gaan. De bedrijfsarts helpt hierbij.

Daarbij gelden de regels van de cao van de organisatie waar je werkt en de Wet verbetering poortwachter. Als er geen cao is, gelden de regels van je werkgever. Ook gelden nog de afspraken in het plan van aanpak voor je re-integratie.

Je hebt minimaal elke 6 weken een afspraak met je werkgever. Dat hoeft niet per se een live-afspraak zijn. Ook heb je regelmatig een afspraak met de bedrijfsarts. Dat moet volgens de wet. Lees op het Arboportaal welke plichten je nog meer hebt

Tips:

  • Houd een logboek bij van de gesprekken die je met je werkgever hebt gehad. Daarin kun je afspraken en gebeurtenissen bijhouden. Zo hoef je het niet allemaal te onthouden. Ook heb je dan iets om op terug te vallen.
  • Maak van elk gesprek met je werkgever een kort verslag. Of laat iemand anders dit gespreksverslag maken. Mail dat verslag aan je werkgever.
  • Wacht niet op acties van je werkgever, maar wees proactief. Plan bijvoorbeeld al een aantal afspraken in met je werkgever voor de komende maanden.

Loopt het niet lekker tussen jou en je werkgever? Dat kan heel vervelend en stressvol zijn. Lees wat je kunt doen bij onbegrip en meningsverschillen.

Jouw rechten als werknemer als je kanker hebt

Heb je kanker en heb je je ziekgemeld? Dan krijg je tijdens de duur van je contract een groot deel van je loon doorbetaald. Dit duurt maximaal 2 jaar. Lees meer over loondoorbetaling bij kanker.

Als je een vast dienstverband hebt, mag je werkgever je tijdens de eerste twee jaar ziekte ook niet ontslaan. Lees meer over ontslag bij ziekte.

Verder heb je als je in dienst bent van een werkgever recht op een goede, onafhankelijke begeleiding bij ziekte of klachten door een bedrijfsarts.

Twijfel je of de bedrijfsarts een goed advies heeft gegeven? Dan kun je vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. Je kunt ook een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Voor expertise/aanvullend advies op het gebied van kanker en werk, kun je terecht bij een bedrijfsarts consulent oncologie (BACO).

Rechten van je werkgever als je kanker hebt

Weiger je (tijdelijk) aangepast werk te doen? Dan heeft jouw werkgever het recht om je loon in te houden. Soms heeft hij of zij zelfs het recht om je te ontslaan. Het UWV moet dit goedkeuren.

Ben je 104 weken ziek geweest (2 jaar)? En heeft het UWV jouw werkgever niet verplicht om je loon langer dan 2 jaar door te betalen? Dan mag jouw werkgever je contract beëindigen. Dan kun je een WIA-uitkering krijgen. Je werkgever moet bij het UWV wel kunnen aantonen dat hij voor jou binnen 26 weken geen passend of passend te maken werk heeft.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Desiree Dona

Desiree Dona

Klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie, Radboudumc

Foto Fenna van Ommen

Fenna van Ommen

Onderzoeker afdeling Arbeid en Gezondheid, Amsterdam UMC

Linkedin

Foto Josephine ter Steeg

Josephine ter Steeg

Bedrijfsarts consulent oncologie, Amsterdam UMC

Linkedin

Foto Marieke Jacobs

Marieke Jacobs

Bedrijfsarts consulent oncologie, Radboudumc

ervaringsdeskundigen-mensen

Mensen die kanker hebben (gehad)

NFK werkgroep Werk en kanker

foto Renée van Garderen

Renée van Garderen

Arbeidsdeskundige, RVG Re-integratie

Linkedin

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2023