Chronisch ziek en werk

De Wet verbetering Poortwachter is ingesteld om het aantal langdurig zieke werknemers terug te dringen. Met deze wet krijgen we vroeg of laat allemaal te maken. Of u nu een burn-out heeft of uw been gebroken hebt, u komt in deze Wet verbetering Poortwachter terecht. Ook als je kanker hebt. Ook als je chronisch kanker hebt en daar wringt de schoen een beetje. Want het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) berichtte in 2016 al dat deze groep alleen maar groter gaat worden omdat patiënten met uitzaaiingen langer blijven leven. Waarbij bloed-, lymfeklier-, en beenmergkanker per definitie zijn uitgezaaid. Maar zoals wel meer met kankerpatiënten is de wereld niet op hen ingesteld.

Feitelijk betekent dit dat mensen met kanker langer in leven blijven maar niet kunnen beschrijven hoe hun leven eruit komt te zien. Als ik naar mezelf kijk, weet ik dat ik wacht op een nieuwe behandeling. Dat weet ik omdat er recidief is, omdat we de bloeduitslagen volgen en de bijeffecten zich manifesteren. Maar wanneer we gaan behandelen en welke behandeling dat gaat worden dat is onduidelijk. Net als wat hierna gaat komen (indien de behandeling aanslaat).

Daar wringt de schoen met de Wet verbetering Poortwachter. Stel u heeft een staand beroep voor 36 uur per week en u breekt uw been. Dan wordt deze in het gips gezet en na een periode van rust bespreekt u met de bedrijfsarts en de werkgever de mogelijkheden tot re-integratie. De eerste tijd misschien zittend en met ander werk en later ook in uw eigen werk. Er komt een moment dat alle partijen kunnen besluiten dat u voor 100% of minder in uw eigen werk inzetbaar bent. Samen gaat u ook weer kijken of dat in uw eigen baan of op een andere manier kan. De Wet verbetering Poortwachter beschrijft alle procedures voor u.

Nu meld ik me bij u. Ziekte van Waldenström. Chronische kanker. Toekomstperspectief, zeker door leeftijd, onduidelijk. Werk kan jaren 100% belastend worden uitgevoerd of soms onder invloed van infecties voor periodes van maar 4 uur per dag maar ook wel voor periodes van 6 uur per dag. Oh en ik werk toe naar een behandeling en wanneer die is, hoe die eruit ziet en hoe ik daarna belastbaar ben is onduidelijk. Niet alleen is er een barmhartige werkgever met een groot hart nodig die bereid is om het risico te nemen om je een dienstverband aan te bieden, maar is er in mijn geval ook een barmhartige werkgever met een groot hart nodig om dit traject ‘uit te zitten’. Deze werkgever moet immers wel voorzien in zijn continuïteit maar moet ook alle ruimte openhouden voor re-integratie in mijn eigen functie.

De Wet verbetering Poortwachter  heeft geen handvatten voor chronisch zieke kankerpatiënten en er is heel weinig kennis en ervaring op dit gebied bij bedrijfsartsen en werkgevers. Belastbaarheid kan enorm fluctueren en is voor de toekomst heel moeilijk vast te stellen. Artsen gaan alleen een advies geven als ze er heel zeker van zijn en zij kunnen ook niet in de toekomst kijken. Als ze het wisten dan wisten ze ook waar de ziekte vandaan komt en hoe ze hem moeten behandelen.

U mag in het geval van een chronisch zieke kankerpatiënt dus weer een stukje onduidelijkheid aan de toekomst toevoegen: hoe gaat dat met mijn baan en wie en hoe gaat men dat vaststellen? De Wet verbetering Poortwachter voorziet in stappen maar blijf zelf alert want voor bijna iedereen ‘is dit de eerste keer’ en daar wilt u niet het slachtoffer van worden!

3 reacties

Ik ben zelf vroegtijdig afgekeurd (IVA), maar gooi hier op de site nog wel eens met de richtlijn Kanker en Werk van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Aanbevelingen voor de bedrijfsarts, die moeten leiden tot een beter begeleiding. Maar ook als patient kun je er zinvolle informatie uit halen, voor het geval de bedrijfsarts niet over al die kennis beschikt.

Ik krijg de link niet gekopieerd (zal aan mij liggen), maar hij is te vinden op de site van de vereniging, nvab-online.nl. Misschien heb je er iets aan.

Laatst bewerkt: 03/05/2020 - 10:26