Kanker en je werkgever: onbegrip en meningsverschillen

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Algemene tips

 • Overleg met je leidinggevende hoe en wanneer er met anderen binnen en buiten de organisatie gecommuniceerd wordt over jouw situatie. Of over de afspraken die met jou gemaakt zijn.
 • Gaat er bijvoorbeeld een mail uit naar je collega’s of een leidinggevende van de afdeling waar jij gaat re-integreren? Spreek dan af dat jij vooraf akkoord geeft op de tekst.
 • Leg alle afspraken vast (of laat iemand anders dit doen). Vraag je leidinggevende om de afspraken te ondertekenen. Onderteken zelf ook. 
 • Laat je in gesprekken helpen door een derde (bijvoorbeeld een vriend, familielid, jurist of iemand van de vakbond)

Je werkgever vindt dat je niet kunt werken en heeft je ziekgemeld. Maar jij denkt dat je nog wel (voor een deel) kunt werken

Misschien denkt je werkgever dat werken te veel voor je is. Maar als jij je (nog) niet ziek voelt, kan het juist goed en fijn zijn om te blijven werken. Werken kan je betekenis geven en afleiding bieden. Ook het contact met collega’s kan prettig zijn.

Wat kun je doen?

 • Ga met je werkgever en de bedrijfsarts in gesprek.
 • Je kunt ook advies vragen van een re-integratiebureau.

Je werkgever, leidinggevende en/of collega’s hebben geen of weinig begrip voor jouw situatie 

Je werkgever verwacht misschien dat je je werk ‘gewoon’ weer oppakt. Of je collega’s hebben hoge verwachtingen van je. Vaak heeft dat te maken met onwetendheid. Soms spelen er ook andere dingen mee. 

Ook kan het zijn dat je dénkt dat je werkgever en collega’s veel van je verwachten. Terwijl dat misschien niet zo is. Daarom is het goed om erover te blijven praten.

Je kunt door dit soort onduidelijkheid stress krijgen en een gevoel van onveiligheid. En daardoor meer gaan doen dan je eigenlijk aankunt en zou hoeven doen. Ook kun je veel te hoge eisen aan jezelf gaan stellen, waardoor je minder snel herstelt. 

Wat kun je doen?

 • Controleer in een gesprek met je leidinggevende eerst of je vermoedens kloppen. 
 • Overleg met de bedrijfsarts. Vraag of deze met je leidinggevende kan gaan praten. Hopelijk neemt je leidinggevende je daarna serieuzer en is er meer begrip voor je. Dan wordt het voor jou ook weer makkelijker om erover te praten.
 • Vraag advies van een re-integratiecoach of een bedrijfsarts consulent oncologie (BACO).
 • Bespreek het met de vertrouwenspersoon binnen jouw bedrijf of organisatie.

De bedrijfsarts heeft geen of weinig begrip voor je situatie 

Het komt wel eens voor dat de bedrijfsarts weinig begrip heeft voor jouw situatie. Een reden kan zijn dat hij of zij weinig ervaring heeft met de soort kanker die je hebt of de behandeling die je hebt gehad. Dan kan de bedrijfsarts niet goed inschatten wat je wel of niet aankunt.

Wat kun je doen?

 • Geef bij je bedrijfsarts aan dat je een bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) om advies wilt vragen. 
 • Vraag de bedrijfsarts om contact op te nemen met je verpleegkundig specialist of behandelend arts om de mogelijke gevolgen van je ziekte voor het werk te bespreken. Geef het aan als je bij dit gesprek aanwezig wilt zijn.
 • Vraag een second opinion (tweede mening) aan bij een andere bedrijfsarts. 

Je behandelend arts geeft een ander advies dan de bedrijfsarts

Het kan zijn dat je behandelend arts een ander advies geeft dan de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld dat je nog niet moet gaan werken, terwijl je volgens de bedrijfsarts al wel voorzichtig zou kunnen gaan opbouwen. Zo’n advies kan nadelen hebben voor je re-integratie.

 Wat kun je doen?

 • Je kunt de artsen vragen om contact met elkaar op te nemen. Zo kunnen ze hun adviezen met elkaar bespreken. Je moet dan wel vooraf toestemming aan ze geven voor het delen van je medische gegevens. 
 • Neem contact op met je leidinggevende als ze er niet uitkomen. Misschien bedenken jullie samen een oplossing.
 • Geef bij je bedrijfsarts aan dat je een bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) om advies wilt vragen. 
 • Je kunt ook een second opinion (tweede mening) aanvragen bij een andere bedrijfsarts
 • Maak duidelijk dat je wel wilt werken, maar dat je zo niet weet wat het beste is voor je gezondheid. Leg dit schriftelijk vast.

Je bent het niet eens met het plan van aanpak voor re-integratie 

Wat kun je doen?

 • Onderteken het plan van aanpak niet. 
 • Geef schriftelijk aan dat je het niet eens bent met het plan van aanpak, bij de bedrijfsarts of bij je werkgever. Je kunt hierbij hulp vragen van P&O, de bedrijfsmaatschappelijk werker of een onafhankelijke derde. Geef ook aan waarom je het niet eens bent met het plan van aanpak. Misschien kun je zo samen met je werkgever tot een oplossing komen.
 • Lukt dit niet? Vraag je werkgever dan om een gesprek bij een mediator. Misschien kunnen jullie er dan wel samen uitkomen. Maak vooraf afspraken over de kosten; wie betaalt wat.
 • Vraag het UWV om een deskundigenoordeel als jullie er niet uitkomen. Een arbeidsdeskundige van het UWV zal je situatie dan opnieuw beoordelen. Het UWV kijkt daarbij alleen of beide partijen voldoende hebben gedaan voor de re-integratie.

Je vindt dat je nog niet aan het werk kunt, maar je werkgever en bedrijfsarts vinden van wel 

Wat kun je doen?

 • Probeer toch aan het werk te gaan, hoe vervelend dat ook is. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat je geen loon meer krijgt of dat je werkgever je uiteindelijk ontslaat als je blijf weigeren. Lukt werken echt niet, bespreek dat dan met je werkgever en bedrijfsarts.
 • Laat je werkgever en bedrijfsarts wel via e-mail of via de post weten dat je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts. Leg ook uit waarom je het er niet mee eens bent. 
 • Vraag een deskundigenoordeel bij het UWV aan. Een arbeidsdeskundige van het UWV zal je situatie dan opnieuw beoordelen. Het UWV kijkt alleen of de werkgever en werknemer voldoende hebben gedaan voor de re-integratie. Het is verstandig om van tevoren met je werkgever af te spreken wat jullie met het advies doen. 
 • Vraag hulp en advies van je behandelend arts, huisarts of een maatschappelijk werker.
 • In sommige gevallen kun je een second opinion (tweede mening) aanvragen bij een andere bedrijfsarts.
 • Vraag advies bij een bedrijfsarts consulent oncologie (BACO), een vertrouwenspersoon op het werk, de vakbond of bij het Juridisch Loket

Wat doe je als je het niet eens bent met de bedrijfsarts?

Bron:  Het Juridisch Loket

Je hebt een tijdje geprobeerd hoe het werken gaat en werkt nu weer 100%, maar je werkgever weigert je beter te melden

Dit kun je doen:

 • Bespreek je mening met je werkgever en de bedrijfsarts. Wijs ze op afspraken in het plan van aanpak voor je re-integratie.
 • Is er geen plan van aanpak? Vraag je bedrijfsarts dan om een advies tot herstelmelding. Ga met dat advies naar je werkgever en vraag hem of haar om jou beter te melden. 
 • Blijft er een meningsverschil bestaan, vraag dan een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Een arbeidsdeskundige van het UWV beoordeelt je situatie dan opnieuw.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Desiree Dona

Desiree Dona

Klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie, Radboudumc

Foto Fenna van Ommen

Fenna van Ommen

Onderzoeker afdeling Arbeid en Gezondheid, Amsterdam UMC

Linkedin

Foto Josephine ter Steeg

Josephine ter Steeg

Bedrijfsarts consulent oncologie, Amsterdam UMC

Linkedin

Foto Marieke Jacobs

Marieke Jacobs

Bedrijfsarts consulent oncologie, Radboudumc

ervaringsdeskundigen-mensen

Mensen die kanker hebben (gehad)

NFK werkgroep Werk en kanker

foto Renée van Garderen

Renée van Garderen

Arbeidsdeskundige, RVG Re-integratie

Linkedin

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2023