Stappenplan voor de eerste 2 jaar ziekte (Wet verbetering poortwachter)

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Wanneer je kanker hebt en je deels of helemaal ziekmeldt, krijg je te maken met de Wet verbetering poortwachter. In die wet staat welke stappen je samen met je werkgever doorloopt om terug te keren naar je werk (re-integratie). Lees hier welke stappen dit zijn. 

De Wet verbetering poortwachter geldt voor de eerste 2 jaar ziekte. Volgens deze wet moet je werkgever elke 6 weken samen met jou bespreken hoe het gaat.

Stappenplan bij kanker

Hieronder staan de stappen volgens de Wet verbetering poortwachter. Dit stappenplan gaat in wanneer je je gedeeltelijk of helemaal hebt ziekgemeld. Het kan zijn dat je niet alle stappen doorloopt, omdat je korter dan 2 jaar ziek bent.

Week 1  Je meldt je ziek.
Binnen 6 weken Je hebt een gesprek met de bedrijfsarts. Je bespreekt wat je wel en niet aankunt. De bedrijfsarts maakt na dit gesprek een probleemanalyse.
Binnen 8 weken Je maakt samen met je werkgever een plan van aanpak. Je weet inmiddels misschien welke behandeling tegen kanker je krijgt en hoe lang je bijvoorbeeld chemotherapie of bestraling krijgt.
Week
8 – 104
Samen met je werkgever bespreek je regelmatig het plan van aanpak en stelt dit bij als dat nodig is.
Week 42 Je werkgever meldt je ziek bij het UWV.
Week 52 
(1 jaar)
Samen met je werkgever schrijf je op wat je het eerste jaar gedaan hebt. Dit is de eerstejaarsevaluatie. Ook bespreek je hoe je het komend jaar gaat re-integreren. Klopt het plan van aanpak nog of moet het worden aangepast? Uiterlijk binnen 6 weken na de eerstejaarsevaluatie moet een tweedespoor-traject worden gestart. Dat betekent dat je actief zoekt naar een plek om te re-integreren buiten de organisatie.
Week
88-93
Na 88 weken krijg je een brief van het UWV waarin staat dat je een WIA-uitkering kunt aanvragen. Je stuurt het plan van aanpak mee dat je samen met je werkgever gemaakt hebt. Week 93 is de uiterste aanvraagdatum. 
Week 104 
(2 jaar) 
Je gaat verder met re-integreren. Als dat niet mogelijk is, ontvang je een WIA-uitkering als het UWV je aanvraag heeft goedgekeurd.

Tip: Zet deze stappen van de Wet verbetering poortwachter meteen in je agenda.

Meewerken aan je herstel na kanker

Je hebt als werknemer de plicht om mee te werken aan je herstel. Dat geldt ook voor je werkgever. Samen bekijken jullie hoe je zo snel mogelijk weer aan het werk kunt gaan. 

Daarbij gelden de regels van de cao van de organisatie waar je werkt en de Wet verbetering poortwachter. Als er geen cao is, zijn de regels van je werkgever van toepassing. En daarnaast gelden nog de afspraken in het plan van aanpak.

Probleemanalyse

Ben je bijna 6 weken ziek? Dan heb je een gesprek met de bedrijfsarts. Die kijkt wat je wel en niet kunt en maakt een probleemanalyse. Daarin staat waarom je niet meer kunt werken. Er staat ook in wanneer de bedrijfsarts verwacht dat je hersteld bent en weer aan het werk kunt gaan.

Je krijgt de probleemanalyse op zijn laatst 6 weken na ziekmelding. Je werkgever krijgt de probleemanalyse ook, maar zonder de details over je ziekte. 

Plan van aanpak

In de achtste week maakt je werkgever samen met jou een plan van aanpak voor je re-integratie. Hierin staat wanneer en hoe je weer aan het werk gaat, en wat daarvoor nodig is. 

Is nog niet duidelijk wanneer je weer kunt werken, dan staat er in het plan van aanpak hoe je werkgever en jij contact houden. Bijvoorbeeld hoe vaak je een bezoekje brengt aan het werk, of hoe vaak je werkgever je belt. 

In de periode die volgt, heb je elke 6 weken contact met je werkgever. Samen bespreken jullie hoe het gaat. Als het nodig is, passen jullie samen het plan van aanpak aan.

Tip: 
Houd een logboek bij van de gesprekken die je met je werkgever hebt gehad. Daarin kun je afspraken en gebeurtenissen bijhouden. Zo hoef je het niet allemaal te onthouden. 

Casemanager

Samen met je werkgever wijs je iemand aan die jou begeleidt bij je re-integratie. Dit is de casemanager. De bedoeling is dat jullie beiden bij die casemanager terecht kunnen als jullie vinden dat iets niet volgens afspraak verloopt. Vandaar dat jullie samen deze persoon kiezen.

De casemanager kan je leidinggevende, iemand van personeelszaken of een andere collega zijn. Of een arbeidsdeskundige. Dat is een onafhankelijke specialist van een arbodienst of een ander bureau die jullie ondersteunt bij de verzuimbegeleiding. 

Het is belangrijk om duidelijk af te spreken wat de taken en verantwoordelijkheden van de casemanager zijn. En of de casemanager onder de bedrijfsarts valt of onder de werkgever.

Kanker en de wet Poortwachter

Re-integratie bij een andere werkgever (spoor 2)

Lukt het niet om binnen het eigen bedrijf terug te keren? Dan wil het UWV dat je samen met je werkgever op zoek gaat naar een ander bedrijf waar je kunt re-integreren en blijvend gaat werken. Dit heet het tweedespoor-beleid (zie de Werkwijzer Poortwachter, pagina 12). Je bent hiertoe verplicht als er de eerste 3 maanden na de eerstejaarsevaluatie geen zicht is op terugkeer in je eigen baan. 

Re-integratieverslag en eindevaluatie

Kun je na 2 jaar nog niet (helemaal) werken? Dan kun je een WIA-uitkering krijgen. Die moet je uiterlijk in week 93 na je ziekmelding aanvragen, vlak voor het 2 jaar ziek zijn. 

Hiervoor vul je samen met je werkgever een eindevaluatie in van het plan van aanpak. Voor het aanvragen van een WIA-uitkering heb je deze eindevaluatie nodig, samen met de andere documenten over je re-integratie. 

In die andere documenten staan de afspraken tussen jou en je werkgever over de re-integratie. Dat is bijvoorbeeld het plan van aanpak en de probleemanalyse. Al die documenten samen noemen we het re-integratieverslag. 

WIA-uitkering

Het is voor jou, maar ook voor je werkgever belangrijk om een compleet re-integratieverslag te hebben. Het UWV beoordeelt aan de hand van dit verslag of jij en je werkgever voldoende hebben gedaan om jou weer aan het werk te krijgen. Bij een goedkeuring kom je in aanmerking voor een WIA-uitkering. 

Colofon

Met medewerking van:

Foto Cobi Oostveen

Cobi Oostveen

Bedrijfsarts-consulent oncologie, zelfstandig

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Dr. Angela de Boer

Onderzoeker, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

Foto Ton Jenner

Drs. Ton Jenner

Bedrijfsarts-consulent oncologie, Omtrend

Linkedin

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-deskundige-vrouw

Gerrie Westeneng

Maatschappelijk werker, LUMC

illustratie-deskundige-vrouw

Mirjam van Belzen

Belangenbehartiger Kwaliteit van leven, NFK

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2019