Onbegrip, meningsverschillen of conflicten

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Misschien krijg je weinig begrip van je werkgever nu je ziek bent of niet kunt werken omdat je kanker hebt (gehad). Of ben je het niet eens met je werkgever, de bedrijfsarts of je casemanager. Dan kun je een paar dingen doen.   

Lees wat je kunt doen in de volgende situaties:

Algemene tip: Houd tijdens je re-integratie de regie over de communicatie. Overleg met je leidinggevende hoe en wanneer er met anderen binnen en buiten de organisatie gecommuniceerd wordt over jouw situatie of de afspraken die met jou gemaakt zijn. Gaat er bijvoorbeeld een mail uit, spreek dan af dat jij vooraf akkoord geeft op de tekst.

Kankergenoot vertrouwt zijn werkgever niet

Je werkgever, leidinggevende en/of collega’s hebben geen of weinig begrip voor jouw situatie 

Wat kun je doen?

 • Overleg met de bedrijfsarts. Vraag of deze met je werkgever kan gaan praten. 
 • Vraag zo nodig advies aan een bedrijfsarts consulent oncologie (BACO)

De bedrijfsarts heeft geen of weinig begrip voor je situatie 

Het kan zijn dat de bedrijfsarts weinig ervaring heeft met kankerpatiënten. Dan kan hij of zij niet goed  inschatten wat je wel of niet aan kunt.

Wat kun je doen?

 •  Vraag de bedrijfsarts om contact op te nemen met je behandelend arts om de mogelijke gevolgen van je ziekte en behandeling voor het werk te bespreken. 
 • Geef bij je bedrijfsarts aan dat je een bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) of andere bedrijfsarts om advies  wilt vragen. 

Je behandelend arts geeft een ander advies dan de bedrijfsarts

Wat kun je doen?

 • Je kunt beide partijen vragen hun standpunt nog eens uit te leggen. Vraag ze contact met elkaar op te nemen.
 • Neem contact op met je leidinggevende als er onenigheid blijft bestaan en leg het probleem voor. Misschien bedenken jullie samen een oplossing.
 • Geef bij je bedrijfsarts aan dat je een bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) of andere bedrijfsarts om advies  wilt vragen.
 • Maak duidelijk dat je wel wilt werken, maar dat je zo niet weet wat het beste is voor je  gezondheid.

Je bent het niet eens met het plan van aanpak voor re-integratie 

Wat kun je doen?

 • Geef bij de bedrijfsarts of bij je werkgever aan dat je het niet eens bent met het plan van aanpak. Mogelijk kun je samen met je werkgever tot een oplossing komen.
 • Lukt dit niet? Vraag je werkgever dan om een gesprek bij een mediator, om er alsnog samen uit te komen.
 • Vraag het UWV om een deskundigenoordeel als het meningsverschil blijft bestaan. Een arts van het UWV zal je situatie dan opnieuw beoordelen. Het UWV toetst daarbij alleen of de werkgever en werknemer zich voldoende hebben ingezet voor de re-integratie.

Je vindt dat je nog niet aan het werk kunt, maar je werkgever en bedrijfsarts vinden van wel 

Wat kun je doen?

 • Probeer toch aan het werk te gaan. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat je geen loon meer krijgt of dat je werkgever je ontslaat. Lukt werken echt niet, bespreek dat dan met je werkgever en bedrijfsarts.
 • Laat je werkgever en bedrijfsarts via e-mail of per post weten dat je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts. Leg ook uit waarom je het er niet mee eens bent. 
 • Vraag hulp en advies van je behandelend arts, huisarts of een maatschappelijk werker.
 •  Vraag advies bij een vertrouwenspersoon op het werk, de vakbond of bij het Juridisch Loket
 •  Vraag een deskundigenoordeel bij het UWV aan. Een arts van het UWV zal je situatie dan opnieuw beoordelen. Het UWV kijkt alleen of de werkgever en werknemer zich voldoende hebben ingezet voor de re-integratie. Het is verstandig om van tevoren met je werkgever af te spreken wat jullie met het advies doen. 
 • In sommige gevallen kun je een second opinion (tweede mening) aanvragen bij een BACO of een andere bedrijfsarts.

Je hebt een tijdje geprobeerd hoe het werken gaat en werkt nu weer 100%, maar je werkgever weigert je beter melden

Wat kun je doen:

 • Bespreek je mening met je werkgever en bedrijfsarts. Je kunt je werkgever en de bedrijfsarts wijzen op eerder gemaakte afspraken. Afspraken over werken op arbeidstherapeutische basis staan vaak in het plan van aanpak en het re-integratiedossier.
 • Is er geen plan van aanpak, vraag je bedrijfsarts dan om een advies tot herstelmelding te geven. Ga met dat advies naar je werkgever en vraag hem of haar om jou beter te melden. 
 • Blijft er een meningsverschil bestaan, vraag dan een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Een arts van het UWV zal je situatie dan opnieuw beoordelen.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Cobi Oostveen

Cobi Oostveen

Bedrijfsarts-consulent oncologie, zelfstandig

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Dr. Angela de Boer

Onderzoeker, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

Foto Ton Jenner

Drs. Ton Jenner

Bedrijfsarts-consulent oncologie, Omtrend

Linkedin

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-deskundige-vrouw

Gerrie Westeneng

Maatschappelijk werker, LUMC

illustratie-deskundige-vrouw

Mirjam van Belzen

Belangenbehartiger Kwaliteit van leven, NFK

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2019