Behandeling bij melanoom

Tmc over deze informatie
U kunt 1 of meer van de volgende behandelingen krijgen:

Naast bovenstaande behandelingen kunt u soms deelnemen aan behandelingen in onderzoeksverband (trials). U krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. Met dit medisch wetenschappelijk onderzoek toetsen artsen of een nieuwe behandeling beter is dan de standaardbehandeling.

De behandeling begint bijna altijd met het operatief verwijderen van het melanoom. Als er uitzaaiingen zijn gevonden, worden deze ook operatief verwijderd als dat mogelijk is.

Bij uitzaaiingen op een arm of been die niet meer operatief te verwijderen zijn (bijvoorbeeld te groot of te veel), vindt soms een regionaal geïsoleerde perfusie plaats. Dit is een vorm van chemotherapie. 

Wanneer melanoomcellen via het bloed in andere organen terecht zijn gekomen, bekijkt de arts of behandeling eventueel mogelijk is. Dit is afhankelijk van de plaats van de uitzaaiingen. Het doel van deze behandeling is het ziekteproces te remmen en/of klachten te verminderen. Dit heet een palliatieve behandeling.

Behandelplan

Uw behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor u. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen.

Om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen geven, is het onder andere belangrijk te weten:
  • welk stadium en kenmerken de tumor heeft
  • of er sprake is van erfelijke belasting
  • of er uitzaaiingen zijn

Maar ook uw persoonlijke situatie speelt een rol. Een behandelplan is dus maatwerk. Laat u daarom goed informeren over de behandelmogelijkheden zodat u samen met uw behandelteam een weloverwogen besluit kunt nemen.

Multidisciplinair overleg bij melanoom

Heeft u een melanoom in stadium IIIc of IV, dan arts bespreekt uw arts uw ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg.

Behandelvoorstel bespreken

Na het multidisciplinair overleg zal de arts een behandelvoorstel met u bespreken. Tijdens dit gesprek kunt u ook uw wensen en verwachtingen bespreken.

In sommige situaties zal uw arts u een keuze voorleggen. Aan elk besluit zitten voor- en nadelen. Bespreek die met uw arts. Met uw vragen kunt u ook terecht bij een (gespecialiseerd) verpleegkundige.