Glioom

Tmc over deze informatie

Een glioom is een hersentumor die is ontstaan uit de steuncellen van de hersenen. Deze steuncellen heten ook wel glia-cellen. Gliacellen voeden, beschermen en isoleren het hersenweefsel en houden het weefsel op zijn plek.

In of bij de hersenen kunnen verschillende soorten tumoren ontstaan. De meest voorkomende hersentumoren bij volwassenen zijn uitzaaiingen in de hersenen van kanker ergens anders in het lichaam. Ontstaat een hersentumor vanuit de hersenen of hersenvliezen zelf, dan heet dit een primaire hersentumor.

Glioom is de meest voorkomende kwaadaardige primaire hersentumor.

Type glioom

De vooruitzichten en de behandeling van een glioom hangen af van het type glioom, de graad van het glioom en van de moleculaire kenmerken.

De belangrijkste soorten gliomen bij volwassenen zijn:


Andere voorkomende gliomen zijn hersenstamglioom, opticus glioom (graad I) en pilocytair astrocytoom (graad I). Dit zijn gliomen die vooral voorkomen bij kinderen. Hierover kunt u meer lezen op de website van Stichting Hersentumor.

Gradering

Gliomen worden ingedeeld in laaggradig (graad I en II) en hooggradig (graad III en IV).
Laaggradig en hooggradig is niet hetzelfde als goedaardig en kwaadaardig.

Van de gliomen zijn alleen de graad I tumoren echt goedaardig. Deze tumoren groeien plaatselijk en zijn met een operatie vaak te genezen. De andere gliomen (graad II, III en IV) gedragen zich kwaadaardig.

Bij een hersentumor betekent kwaadaardig iets anders dan bij andere tumorsoorten. Een glioom zaait bijna nooit uit buiten de hersenen. Kwaadaardig betekent in dit geval dat het glioom bijna altijd weer terugkomt. Dit heet een recidief tumor.

Laaggradig glioom

Graad I en II gliomen zijn laaggradige gliomen. Ze groeien langzaam. Graad I gliomen zijn meestal goed begrensd. Dat betekent dat ze niet doorgroeien in omliggend, gezond hersenweefsel. Graad II gliomen zijn niet goed begrensd, ze dringen wel door in omliggend hersenweefsel. Een laaggradig glioom kan met de jaren veranderen in een hooggradiger glioom.

Hooggradig glioom

Graad III en IV zijn hooggradige gliomen.  Ze groeien snel en ongeremd. Deze tumoren zijn niet scherp begrensd. Ze dringen diep door in omliggend hersenweefsel.

Moleculaire kenmerken

Moleculaire kenmerken zijn de eigenschappen van het tumorweefsel en van het DNA (erfelijk materiaal) van de tumor. Deze kenmerken worden steeds belangrijker bij het bepalen van de prognose en de behandeling van een hersentumor.