Biopsie bij thymuskanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Met een biopsie kan de arts vaststellen of je thymuskanker hebt. Maar het is niet altijd nodig om een biopsie uit te voeren.

Soms verwijdert de arts de zwelling achter het borstbeen direct met een operatie. De arts kan ook voorstellen de biopsie uit te stellen, omdat een behandeling niet meteen nodig is. Je krijgt dan regelmatig een scan om te bekijken of de zwelling groter wordt en behandeling alsnog nodig is.

Is al bekend dat je thymuskanker hebt, dan doet de arts soms een biopsie om te bepalen welk type thymoom je hebt. Deze informatie is nodig voor het bepalen van de behandeling. Deze biopsie wordt alleen gedaan als uit de CT‐scan blijkt dat het niet mogelijk is om de tumor operatief te verwijderen.

CT-geleide biopsie

De arts haalt een stukje weefsel weg van de plaats waar de afwijking zit. Hij gebruikt hiervoor een lange dunne naald. Deze ingreep vindt plaats tijdens een CT‐scan. Dit heet een CT‐geleide biopsie. Op een beeldscherm ziet de arts precies wat hij doet.

Je wordt voor deze ingreep plaatselijk verdoofd. Soms word je voor korte tijd opgenomen in het ziekenhuis.

Een patholoog onderzoekt het weggenomen weefsel onder de microscoop. Met de uitslag kan de arts met zekerheid vaststellen of een tumor goed- of kwaadaardig is en kan hij de definitieve diagnose stellen.

Een ander woord voor weefselonderzoek is histologisch onderzoek.

Colofon

Met medewerking van:

Dr. Sjaak Burgers

Longarts, Antoni van Leeuwenhoek

Foto Monique Hochstenbag

Dr. Monique Hochstenbag

Longarts, Maastricht UMC+

Persoonlijke pagina

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: juli 2017