Schildwachtklierprocedure bij plasbuiskanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Zijn er geen uitzaaiingen te zien op een echografie van de liezen? Dan is het niet 100% zeker dat daar inderdaad geen uitzaaiingen zitten. Om meer zekerheid te krijgen kun je een schildwachtklierprocedure krijgen. 

De schildwachtklierprocedure gebeurt meestal kort voor de operatie

Wat is een schildwachtklierprocedure?

Een schildwachtklierprocedure is operatie waarbij de chirurg de schildwachtklier opzoekt en verwijdert. Doel van deze procedure is om uitzaaiingen in de lymfeklieren zo vroeg mogelijk te ontdekken.

De schildwachtklierprocedure wordt ook wel sentinel node procedure genoemd.

Wat is de schildwachtklier?

De schildwachtklier is de lymfeklier die als eerste het lymfevocht uit de tumor opvangt. Kankercellen verspreiden zich onder andere via het lymfevocht. Als de tumor uitzaait, komen de uitgezaaide kankercellen als eerste in de schildwachtklier terecht.

De schildwachtklier wordt ook wel poortwachtersklier of sentinel node genoemd. De schildwachtklier is iets anders dan de schildklier. De schildklier is een orgaan in de keel dat hormonen aanmaakt.

Waar zit de schildwachtklier?

De schildwachtklier is niet bij iedereen dezelfde lymfeklier. De plaats van de tumor bepaalt welke klier als eerste het lymfevocht van de tumor opvangt.

Hoe gaat een schildwachtklierprocedure?

Eerst spuit de arts een beetje radioactieve vloeistof in de tumor of in het gebied daar direct omheen. De radioactieve vloeistof is niet gevaarlijk voor jezelf of voor anderen. Je plast de vloeistof binnen 24 uur gewoon weer uit.

Via het lymfevocht komt de vloeistof in de schildwachtklier terecht. Na 15-20 minuten maakt de arts een lymfescan. Op de lymfescan is de schildwachtklier te zien. Soms krijg je ook nog een SPECT/CT-scan. 

Na deze scan volgt het tweede deel van het onderzoek. Hiervoor krijg je een verdoving. De arts spoort de schildwachtklier(en) op met de lymfescan en een apparaatje dat radioactiviteit kan meten. Of door een CT-scan te maken. Soms spuit de arts ook nog een blauwe kleurstof in. De lymfebanen kleuren dan blauw. Zo kan de arts ze volgen tot de schildwachtklieren.

Vervolgens verwijdert de chirurg de schildwachtklieren. De patholoog onderzoekt of de schildwachtklieren kankercellen bevatten. Meestal is de uitslag binnen 5 tot 10 werkdagen bekend.

Na de schildwachtklierprocedure

Na het verwijderen van de schildwachtklier kun je enkele dagen pijn hebben. De arts kan je pijnstillers geven.

Uitslag van de schildwachtklierprocedure

Zitten er geen kankercellen in de schildwachtklier, dan gaat de arts ervan uit dat de andere lymfeklieren ook schoon zijn. Die hoeven dan niet operatief verwijderd te worden.

Zitten er wel kankercellen in de schildwachtklier, dan bespreekt de arts met je of het nodig is om de omliggende lymfklieren met een operatie weg te halen. Dit heet een lymfeklierdissectie.

Complicaties van de schildwachtklierprocedure

Het onderzoek geeft een kans op (onverwachte) tijdelijke gevolgen, zoals:

  • Wondinfecties/problemen met de wondgenezing
  • Nabloeding
  • Ophoping van wondvocht (seroom) in het gebied dat geopereerd is

Complicaties die zeer zelden optreden zijn:

  • Lymfoedeem
  • Een allergische reactie op de gebruikte speurstof

Colofon

Met medewerking van:

Foto Bas van Rhijn

Dr. Bas van Rhijn

Uroloog, Antoni van Leeuwenhoek

Uroloog dr. Oscar R. Brouwer

Dr. Oscar R. Brouwer

Uroloog, Antoni van Leeuwenhoek

LinkedIn

Patiëntenplatform zeldzame kankers

Patiëntenplatform Zeldzame Kankers

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: juli 2020