Operatie bij nierkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Heb je niercelkanker zonder uitzaaiingen, dan zal de arts waarschijnlijk een operatie voorstellen. Deze behandeling heeft genezing als doel. 

Bij niercelkanker met uitzaaiingen kan de arts een operatie voorstellen als palliatieve behandeling.

Lees meer over:

Operatie waarbij de nier behouden blijft

Soms is een niersparende operatie mogelijk. Hierbij verwijdert de arts alleen het deel van de nier waar de tumor zit. Wanneer de tumor in bloedvaten of diep in de nier groeit, is deze optie niet mogelijk.

Een niersparende operatie is een optie als de tumor kleiner is dan 7 cm zonder uitzaaiingen. Deze operatie wordt ook overwogen bij patiënten die maar 1 nier hebben of patiënten die in beide nieren een tumor hebben. 

De operatie gebeurt via een snee in de buik of zij (open operatie) of via een kijkoperatie (laparoscopie) met of zonder behulp van de operatie-robot.

De medische term voor deze operatie is partiële nefrectomie. 

Operatie waarbij de hele nier verwijderd wordt

Is de tumor groter dan 7 cm, dan verwijdert de arts de nier met de tumor en het vetweefsel rond de nier. Soms haalt hij ook de bijnier en de omringende lymfeklieren weg. 

De operatie gebeurt meestal via een snee in de buik of flank (open operatie), soms via een kijkoperatie (laparoscopie).

De medische term voor deze operatie is nefrectomie.

Opnameduur en hersteltijd bij een nieroperatie

De gemiddelde opnameduur bij een kijkoperatie is 4 dagen. Het herstel duurt 2 tot 4 weken.

De gemiddelde opnameduur bij een open operatie is 7 dagen. Het herstel duurt 6 tot 8 weken.

Verwijdering van een uitzaaiing in een nabijgelegen lymfeklier

Is de tumor uitgezaaid naar een nabijgelegen lymfeklier, dan verwijdert de arts deze lymfeklier. Voor de zekerheid neemt hij ook de lymfeklieren daaromheen weg. Deze ingreep heeft genezing als doel.

Verwijdering van een enkele uitzaaiing elders in het lichaam

Is er 1 enkele uitzaaiing in een ander orgaan gevonden, bijvoorbeeld in een long? Dan wordt deze soms verwijderd. Dit hangt af van de grootte van de tumor. De ingreep heeft genezing als doel.

Operatie als palliatieve behandeling

Zitten er uitzaaiingen in verschillende organen, dan is genezen niet meer mogelijk. De behandeling richt zich dan op het verminderen of voorkomen van klachten. Dit heet een palliatieve behandeling.

De arts kan je voorstellen de tumor in de nier te verwijderen:

  • om klachten van doorgroei naar de organen rond de tumor te verhelpen
  • als je vaak en veel bloed plast. Soms is het genoeg om de bloedvaten naar de nier dicht te maken. Dit heet embolisatie. 
  • als de uitzaaiingen nog klein zijn maar te uitgebreid voor verwijdering. Na verwijderen van de niertumor kan dan vaak nog worden afgewacht.

Mogelijke complicaties van een nieroperatie

Mogelijke complicaties van een nieroperatie zijn een nabloeding en een wondgenezingstoornis, maar deze complicaties komen zelden voor.

Bij een niersparende ingreep is er ook kans op urinelekkage.

Gevolgen van de operatie

De belangrijkste gevolgen van een operatie zijn:

  • Pijn bij het ademhalen. Dit komt door de operatiewond. De pijn verdwijnt na een paar dagen.
  • Slechtwerkende darmen. Ook deze klacht verdwijnt na een paar dagen. Tot die tijd krijg je vocht en voeding via een infuus.
  • Vermoeidheid en zwak voelen. Dit kun je een paar weken blijven voelen.

Bij een open niersparende operatie worden de spieren van de rug voor een deel doorgesneden om bij de nieren te komen. Dit geeft meestal pijn na de operatie. Je krijgt medicijnen om deze pijn te bestrijden. De herstelperiode na de operatie is vaak lang (6 weken of meer). Niet goed kunnen zitten of liggen en pijn bij bewegen van de romp zijn vaak voorkomende klachten.

Colofon

Met medewerking van:

Logo NVU

Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)

illustratie-arts-man

Dr. Rob Bevers

Uroloog, LUMC

illustratie-arts-man

Dr. Axel Bex

Uroloog, Antoni van Leeuwenhoek

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: december 2018