Risicofactoren van neuskanker

Opslaan

Het is onbekend hoe kanker aan de neusholte en neusbijholten precies ontstaat.

Er zijn wel factoren die de kans op deze vorm van kanker vergroten:

  • langdurige blootstelling aan hardhoutstof, bijvoorbeeld bij hardhoutwerkers
  • langdurige inademing van leerstof, bijvoorbeeld bij leerbewerkers
  • het inhaleren van de rook van sigaretten en sigaren, zowel door roken als mee roken
  • tabak of lijm snuiven 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2014

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Prof. dr. Brekel, M. van den (KNO-arts), Dr. Tijink, B.M. (overige deskundige)