Wat is…?

Risicofactoren van neuskanker

Opslaan

Het is onbekend hoe kanker aan de neusholte en neusbijholten precies ontstaat.

Er zijn wel factoren die de kans op deze vorm van kanker vergroten:

  • langdurige blootstelling aan hardhoutstof, bijvoorbeeld bij hardhoutwerkers
  • langdurige inademing van leerstof, bijvoorbeeld bij leerbewerkers
  • het inhaleren van de rook van sigaretten en sigaren, zowel door roken als mee roken
  • tabak of lijm snuiven 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2014

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Prof. dr. Brekel, M. van den (KNO-arts), Dr. Tijink, B.M. (overige deskundige)