Thoracoscopie

Opslaan

Een thoracoscopie is een kijkonderzoek. De arts kijkt in de borstkasholte naar het borstvlies.

Thorax is de medische term voor borstkas. Bij een scopie bekijkt de arts de binnenkant van het lichaam.

Verloop van de thoracoscopie

Eerst krijg je een verdoving. Dat kan een plaatselijke verdoving, roesje of narcose zijn.

Daarna maakt de arts een kleine snee in de borstkas. Vervolgens plaatst hij een buisje in de opening. Door dit buisje onderzoekt hij met een speciale kijker de borstkasholte.

Door de opening kan de arts ook vocht uit de borstkas wegzuigen. Veel mensen met mesothelioom hebben namelijk last van vochtophoping in het borstvlies.

De arts neemt bijna altijd tijdens een thoracoscopie wat stukjes borstvlies weg voor onderzoek. Het wegnemen van een stukje weefsel heet een biopsie.

Verblijf in ziekenhuis, long ontvouwen

Na afloop van de thoracoscopie blijf je een paar dagen in het ziekenhuis en houd je een drain in de borstkas. Dit is een dunne slang waardoor het vocht en lucht kan weglopen. Zo kan de long zich weer goed ontvouwen. Door de thoracoscopie klapt de long namelijk in.

Complicaties van de thoracoscopie

Mogelijke complicaties van de thoracoscopie zijn:

  • wondinfectie
  • bloeding in de holte van de longen
  • koorts
  • longontsteking
  • pijn

 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Dr. Burgers, J.A. (longarts), Drs. Cornelissen, R. (longarts)