Kortademigheid bij mesothelioom

Opslaan

Veel patiënten met mesothelioom hebben last van kortademigheid. Kortademigheid kan ontstaan door:

  • Vochtophoping in het dubbelgevouwen borstvlies
  • Onvoldoende uitzetting van de long bij inademing 
  • Veranderingen in het longweefsel: er ontstaat meer bindweefsel. Een ander woord hiervoor is zwoerdvorming.

Kortademigheid verminderen

Er zijn verschillende manieren om de kortademigheid bij mesothelioom te verminderen.

Vocht in borstvlies wegzuigen

De arts kan het overtollige vocht in het borstvlies wegzuigen. Dit kan via een pleurapunctie, een thoracoscopie of een drain in het borstvlies. Een drain is een afvoerslang.

Na deze ingreep ben je minder kortademig. Een pleurapunctie kan zo vaak als nodig herhaald worden.

Verblijfsdrain

Als een pleurapunctie meerdere keren nodig is, kun je ook een verblijfsdrain krijgen. Dit is een afvoerslang die maanden kan blijven zitten. Zo kun je thuis zelf op gekozen tijdstippen overtollig vocht afnemen. Eventueel kan een familielid of thuiszorg je hiermee helpen.

Borstvlies plakken

Het borstvlies is een dubbelgevouwen vlies en bestaat uit 2 lagen, het longvlies en ribvlies.
Door het longvlies en ribvlies aan elkaar te plakken, wordt voorkomen dat het vocht opnieuw gaan ophopen. De medische term voor deze procedure is pleurodese.

Een pleurodese kan door via een drain vloeibaar talkpoeder in te spuiten. Of door tijdens de thoracoscopie medicijnen in de borstholte in te brengen.

Bij de helft van de patiënten lukt het niet goed om de vliezen aan elkaar te plakken of komt het vocht toch weer terug.

Extra zuurstof

Om de kortademigheid te verlichten kun je extra zuurstof krijgen. Je krijgt dan een slangetje in de neus dat verbonden is met een zuurstoftank.

Morfine

Morfine kan ervoor zorgen dat je je minder benauwd voelt. De arts kan morfine voorschrijven.

Kortademigheid en emoties

Kortademigheid kan je angstig maken, bijvoorbeeld voor verstikking. In de praktijk komt verstikking nauwelijks voor. Er zijn verschillende mogelijkheden om kortademigheid te verminderen. Bespreek je angst daarom met de arts.

Emoties zoals angst, paniek en boosheid kunnen de kortademigheid versterken. Bijvoorbeeld boosheid om wat je is overkomen. Of angst voor de dood. Als je met deze emoties en spanningen leert omgaan, kan de kortademigheid en ook de pijn minder worden.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl, Asbestslachtoffers Vereniging Nederland.

Met medewerking van

Dr. Burgers, J.A. (longarts), Drs. Cornelissen, R. (longarts)