Nieuwe ontwikkelingen bij maagkanker

Opslaan

HIPEC bij uitzaaiingen in buikvlies

Sommige patiënten met uitgezaaide maagkanker kunnen mogelijk baat hebben bij een HIPEC-behandeling. HIPEC staat voor Hypertherme IntraPEritoneale Chemotherapie. De buikholte wordt gespoeld met verwarmde chemotherapie. HIPEC wordt gegeven in combinatie met een operatie van de maagtumor.

In Nederland is de HIPEC-behandeling bij maagkankerpatiënten geen standaardbehandeling. De behandeling vindt alleen plaats in onderzoeksverband.

Je kunt voor HIPEC in aanmerking komen als:

  • de maagtumor goed te verwijderen is
  • de uitzaaiingen in het buikvlies beperkt zijn

Verloop van de behandeling

Tijdens de operatie verwijdert de chirurg eerst al het zichtbare tumorweefsel. Daarna wordt de buikholte gespoeld met verwarmde chemotherapie. De spoeling is bedoeld om kankercellen in de buikholte te vernietigen.

HIPEC is een zware behandeling die niet voor alle patiënten geschikt is.

Kijkoperatie van de maag

De standaard operatiemethode bij maagkanker is de ‘open’ methode. Hierbij wordt een snede in de buik gemaakt om (een deel van) de maag en lymfeklieren te verwijderen. Een andere methode om maagkanker chirurgisch te behandelen is door middel van een kijkoperatie. Dit heet een laparoscopische maagverwijdering.

Bij een kijkoperatie maakt de chirurg 5 kleine sneetjes in de buik. Via 1 van die sneetjes brengt hij of zij een kijkbuis in de buik. Door de andere sneetjes worden de operatie-instrumenten in de buik gebracht. Zo kan (een deel van) de maag verwijderd worden.

Bij een kijkoperatie zijn de wonden kleiner dan bij een gewone operatie.

Het is nog niet bekend of bij de Nederlandse maagkanker patiënt de kijkoperatie even veilig en effectief is als de open operatie. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan. In Nederland lopen momenteel 2 studies waarin de open operatietechniek wordt vergeleken met de kijkoperatie: de LOGICA trial en de STOMACH trial.

De kijkoperatie wordt niet in elk ziekenhuis uitgevoerd.

Chemoradiatie voor operatie

De behandeling van maagkanker bestaat uit eerst chemotherapie, vervolgens een operatie en dan weer chemotherapie of chemoradiatie. Chemoradiatie is een combinatie van chemotherapie en bestraling.

In de landelijke studie CRITICS-II wordt het effect van chemoradiatie vóór de operatie (neo-adjuvant) onderzocht. Artsen en onderzoeken bekijken of dit de uitkomsten van de behandeling verbetert en of dit tot minder bijwerkingen leidt. Bespreek met de arts of je voor deelname aan deze studie in aanmerking kunt komen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, Stichting Patiënten Kanker Spijsverteringskanaal.

Met medewerking van

Dr. Bisseling, T.M. (MDL-arts), Dr. Hartgrink, H.H. (chirurg-oncoloog), Dr. Jansen, E.P.M. (radiotherapeut), Dr. Sandick, J.W. van (chirurg)