Nieuwe ontwikkelingen bij maagkanker

Opslaan

HIPEC bij uitzaaiingen in buikvlies

Misschien is een HIPEC-behandeling zinvol bij uitzaaiingen van maagkanker in de buikholte. Bij de HIPEC-behandeling wordt de buikholte tijdens de maagoperatie gespoeld met verwarmde chemotherapie. Dit doodt de kankercellen. 

Het is nog niet duidelijk of de HIPEC goed werkt bij maagkanker. Daarom kun je de behandeling alleen in onderzoeksverband krijgen. 

HIPEC staat voor Hypertherme IntraPEritoneale Chemotherapie. 

Is een kijkoperatie even goed als een ‘gewone’ operatie?

De standaard operatiemethode bij maagkanker is met een grote snee in de buik. Een andere methode is door middel van een kijkoperatie. 

Bij een kijkoperatie maakt de chirurg 5 kleine sneetjes in de buik. Via 1 van die sneetjes brengt hij of zij een videocamera in de buik. Door de andere sneetjes worden de operatie-instrumenten in de buik gebracht. Zo kan (een deel van) de maag verwijderd worden. 

Er zijn net twee onderzoeken afgerond om te kijken of de kijkoperatie even veilig en effectief is als de open operatie. De resultaten waren nog niet bekend bij het schrijven van deze tekst. 

Wat is de optimale behandeling voorafgaande aan de operatie voor maagkanker

Normaal gesproken  volgt na de  operatie nog een behandeling met chemotherapie. Ongeveer de helft van de patiënten kan deze behandeling na de operatie niet krijgen, omdat deze te zwaar is. Onderzoekers kijken nu of  uitbreiding van de behandeling voorafgaande aan de operatie zonder een behandeling na de operatie, goed wordt verdragen en effectief is. 

Immunotherapie bij maagkanker

Immunotherapie is nog geen behandeling bij maagkanker. Er wordt wel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar immunotherapie. Maar het gaat dan om immunotherapie bij specifieke maagtumoren (MSI-tumoren).

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juli 2020

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.