Wat is…?

Patiëntenorganisatie voor hersentumoren

Opslaan

Hersenletsel.nl is een vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten.

Eén van de onderdelen van Hersenletsel.nl is de hersentumor contactgroep. Deze heeft tot doel om mensen met een hersentumor en hun naasten te informeren en te ondersteunen door middel van lotgenotencontact en informatievoorziening. De kaderleden van de contactgroep zijn ervaringsdeskundigen die daarbij ook geschoold zijn om deze ondersteuning te kunnen bieden.

Hersenletsel.nl is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

Patiëntenbeweging NFK

De NFK is een samenwerkingsverband van 19 kankerpatiëntenorganisaties. De NFK vertegenwoordigt alle kankerpatiënten in Nederland en komt op voor hun belangen. De organisatie streeft naar betere zorg en meer kwaliteit van leven.

De NFK wil dat alle mensen met kanker in Nederland:

  • zelf de regie kunnen houden
  • mee kunnen praten over zorg en wetenschappelijk onderzoek
  • sneller nieuwe en betere behandeling krijgen
  • meer inzicht hebben in de verschillen in kwaliteit tussen ziekenhuizen
  • weer helemaal kunnen deelnemen aan de maatschappij

Lees verder op nfk.nl.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2014

Dit artikel is geschreven door hersentumor contactgroep hersenletsel.nl, kanker.nl.