Niet meer beter worden bij hersentumoren

Opslaan

Bij kwaadaardige hersentumoren zal er voor de meeste patiënten een moment zijn dat genezing niet meer mogelijk is. De behandelingen hebben bijvoorbeeld geen effect meer. Of een patiënt kan de gevolgen van de behandeling niet meer verdragen.

Is genezing niet meer mogelijk, dan richt de medische zorg zich op het behandelen en verzachten van klachten. Dit heet de palliatieve fase. In deze fase staat een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voorop. De arts bespreekt dit met de patiënt en naasten.

De behandeling kan onder andere bestaan uit medicijnen, ondersteuning in de verzorging door thuiszorg, of opname in een hospice. Een voorbeeld van medicatie is het geven van dexamethason ter bestrijding van de klachten als gevolg van vochtophoping rond de hersentumor. Pijn kan worden bestreden met lichte pijnstillers tot morfine. Rustgevende medicijnen kunnen angst, onrust of verwardheid tegen gaan. Anti-epileptica helpen bij het onderdrukken van epileptische aanvallen. Vaak is de huisarts een belangrijke raadgever in deze fase.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: augustus 2015

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Snijders, T.J. (neuroloog)