Behandeling en bijwerkingen

Nazorg en controle bij dikkedarmkanker

Opslaan

Na de behandeling van dikkedarmkanker is het gebruikelijk dat u nog regelmatig op controle komt. De controles kunnen in het ziekenhuis maar soms ook bij de huisarts plaatsvinden.

Wat gebeurt er tijdens de controles?

Tijdens de controles kunnen er onderzoeken plaatsvinden. Die zijn bedoeld om te kijken of de behandeling effect heeft. Ook als u niet meer beter kunt worden, kunt u uw arts blijven zien. De arts kan bijvoorbeeld onderzoeken doen om de ontwikkeling van de ziekte bijhouden.

Welke onderzoeken kunt u krijgen:

Soms zijn extra onderzoeken nodig. Zoals een röntgenfoto of CT-scan van uw longen of een PET-CT scan van het hele lichaam.

Hoe lang blijft u onder controle?

Hoe vaak de verschillende onderzoeken worden gedaan hangt af van de kans dat de ziekte terugkomt, uw conditie en uw eigen wensen. Meestal worden de controles na enkele jaren beëindigd.

Veel mensen zijn bang dat de ziekte terugkomt of erger wordt. Die angst zit vaak diep, en kan zomaar ineens opkomen. Lees meer over de angst voor terugkeer van kanker.

Nazorg

Tijdens de controles is er ook aandacht voor de kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld of u last heeft van bijwerkingen, of u zich zorgen maakt of last heeft van psychische klachten.

Soms kan het goed zijn om begeleid te worden door bijvoorbeeld een fysiotherapeut, psycholoog of diëtist. Er zijn vragenlijsten die helpen in te schatten wat u nodig heeft. Deze vragenlijsten kan de arts of verpleegkundige met u doornemen. Voorbeelden van deze vragenlijsten zijn de Lastmeter of Oncokompas.

Lastmeter

De Lastmeter is een vragenlijst die u invult en vervolgens met uw arts of verpleegkundige bespreekt. Uit uw antwoorden op de vragen wordt duidelijk van welke problemen of zorgen u op dat moment last heeft. En of u behoefte heeft aan extra ondersteuning. U vult de Lastmeter bij voorkeur in op verschillende momenten in zorgproces.

OncoKompas2.0

Met OncoKompas2.0 kunt u zelf uw kwaliteit van leven in kaart brengen. Hiervoor beantwoordt u vragen over lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren, uw leefstijl en zingeving. Zo nodig krijgt u het advies professionele hulp te zoeken. U kunt alleen via uw arts of verpleegkundige toegang krijgen tot Oncokompas2.0.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2018

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Buijsen, J.D. (radiotherapeut), Dr. Roodhart, J.M.L (medisch oncoloog), Dr. Spaander, V.M.C.W. (MDL-arts), Dr. Tanis, P.J. (chirurg-oncoloog)