Volledig arbeidsongeschikt

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Een IVA-uitkering is bedoeld voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn en weinig kans hebben op herstel.
U bent volledig arbeidsongeschikt als u niet meer dan 20% van uw laatst verdiende loon kunt verdienen.

U ontvangt een uitkering die 75% van uw maatmanloon bedraagt (of van het maximum-dagloon). Als er geen verandering in uw situatie optreedt, behoudt u de IVA-uitkering tot de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Gaat u als zelfstandig ondernemer werken, dan kunt u tot 20% van uw maatmanloon verdienen, voordat de IVA-uitkering vervalt.

Wanneer de winst uit uw bedrijf maximaal 20% van uw maatmanloon is, dan wordt 70% van deze winst gekort op uw IVA-uitkering. Het vraagstuk van duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid kan hierbij wel een rol spelen.

Herbeoordeling

Het UWV kan gedurende de eerste 5 jaar elk jaar beoordelen of er nog steeds sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid.

IVA-uitkering aanvragen

Vermijd zoveel mogelijk dat u een beroep moet doen op een IVA-uitkering. De financiële consequenties zijn groot en solliciteren vanuit een uitkeringssituatie is moeilijker. Daarbij komt dat het niet leuk is om langs de zijlijn te staan. Starten als zelfstandig ondernemer is ook een mogelijkheid die u kunt overwegen.

Het aanvragen van een IVA-uitkering - u bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag - bestaat uit een aantal stappen:

Na ruim 1,5 jaar krijgt u van het UWV formulieren voor de aanvraag van een IVA-uitkering. Het UWV stuurt ook een bericht naar uw werkgever dat dit is gebeurd.

Nadat u deze formulieren heeft ingevuld en opgestuurd vraagt het UWV om een re-integratieverslag. In het re-integratie-verslag staan alle activiteiten die u zelf, de werkgever en uw bedrijfsarts hebben ondernomen voor herstel en re-integratie. U ontvangt van de werkgever zijn deel van het re-integratieverslag en van de bedrijfs-arts het medische deel.

U stuurt het complete re-integratieverslag naar het UWV dat het vervolgens beoordeelt en u en uw werkgever laat weten of u zich voldoende heeft ingespannen om het werk weer te hervatten.

Er is een aantal uitkomsten mogelijk: als het UWV vindt dat uw werkgever te weinig heeft gedaan, dan kan deze worden verplicht om maximaal 1 jaar extra het loon door te betalen. Uw uitkering gaat dan pas in als die extra loondoorbetalingsperiode voorbij is. Als het UWV vindt dat u te weinig hebt gedaan, kan uw uitkering geheel of gedeeltelijk worden geweigerd. Als er geen aanspraak kan worden gedaan op een IVA-uitkering en er geen passend werk bij de eigen of een andere werkgever is, dan heeft u mogelijk recht op een WW- of een bijstandsuitkering. De beslissing op de aanvraag neemt ongeveer 3 maanden in beslag.

Wat moet u doen:

  • Vul de aanvraagformulieren zelf in en stuur deze op.
  • Maak uw deel van het re-integratieverslag: laat uw eigen visie en verhaal en uw pogingen om weer aan het werk te komen duide-lijk naar voren komen.
  • Vraag - voor zover u dat niet krijgt - uw werkgever en bedrijfsarts om hun deel van het re-integratieverslag.
  • Stuur het complete re-integratieverslag naar het UWV.
  • Doe opnieuw een aanvraag voor een IVA-uitkering als het UWV uw werkgever heeft verplicht uw loon een jaar extra door te betalen.

Klacht, bezwaar of beroep

  • Klacht: Een klacht kunt u indienen bij het UWV als u ontevreden bent over de manier waarop het UWV u heeft behandeld. Bijvoorbeeld als uw uitkering onregelmatig wordt uitbetaald of als u niet wordt teruggebeld terwijl dat wel was afgesproken.
  • Bezwaar: Een bezwaar maakt u als het niet eens bent met een beslissing van het UWV. Bijvoorbeeld als u het er niet mee eens bent dat u minder uitkering krijgt. Het UWV bekijkt de beslissing dan opnieuw, er komt dus geen rechter aan te pas.
  • Beroep: Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. In beroep gaan betekent dat u de rechter vraagt een oordeel te geven over de beslissing op be-zwaar van het UWV.

Colofon

Met medewerking van:

Gemaakt door NFK, de redactie van kanker.nl

Laatste update: januari 2016