Ontslag krijgen of nemen

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

U bent al een tijdje weer aan het werk. Maar het gaat toch niet goed, bijvoorbeeld omdat u te moe bent of dingen niet goed kunt onthouden. Als het niet lukt, heeft dat gevolgen en moet u keuzes maken. Of worden deze keuzes voor u gemaakt.

Ontslag krijgen

In principe mag een werkgever iemand ontslaan als hij langer dan 2 jaar zijn werk niet heeft kunnen doen. Tot aan het ontslag heeft iedereen recht op zijn oude werk of passend ander werk. Als uw werkgever u dus binnen 2 jaar na de ziekmelding ontslag geeft, teken de ontslagbrief dan niet! Voor het ontslag moet een werkgever toestemming vragen bij UWV WERKbedrijf.

Het UWV WERKbedrijf zal een ontslagvergunning weigeren als men verwacht dat u binnen 26 weken (na de ontslagaanvraag) hersteld bent. Of als men vindt dat de werkgever u zou kunnen herplaatsen in een aangepaste of andere ‘passende’ functie. Het UWV WERKbedrijf laat u weten dat uw werkgever een ontslagaanvraag heeft ingediend.

Wat kunt u doen:

  • Meent u dat er binnen uw organisatie werk is dat u zou kunnen doen? Stel dan een verweerschrift aan het UWV WERKbedrijf op.
  • Overleg over het verweerschrift met uw bedrijfsarts, verzekeringsarts of de arbeidsdeskundige van het UWV.
  • Schakel een rechtswinkel in. Of de vakbond (als u daar lid van bent). Maak gebruik van uw rechtsbijstandverzekering (als u die heeft).
  • Let op vacatures binnen uw organisatie.
  • Kijk in uw logboek welke actie u wanneer hebt ondernomen en wat hier het resultaat van was. Verwerk dit in het verweerschrift.
  • Stuur zo snel mogelijk een aangetekende brief aan uw werkgever waarin u stelt dat u niet akkoord gaat met het ontslag.

Ontslag nemen

Misschien ziet u het niet meer zitten om terug te gaan naar uw oude werk en zou u liever ontslag nemen. Een begrijpelijke reactie, maar realiseer u wel dat u grote risico’s loopt. Als u zelf ontslag neemt, heeft u niet alleen geen baan meer, maar zit u ook zonder inkomen. Want de kans is groot dat u geen recht heeft op een WW-uitkering. Het UWV oordeelt dan dat u uw werkloosheid zelf hebt veroorzaakt. U bent verwijtbaar werkloos.

Wat moet u doen:

  • Neem geen ontslag zolang u nog ziek bent.
  • Overweegt u wel ontslag te nemen? Vraag dan altijd advies bij een juridische hulpverlener, zoals de vakbond of een rechtswinkel.

Colofon

Met medewerking van:

Gemaakt door NFK, de redactie van kanker.nl

Laatste update: oktober 2013