Ziekgemeld na de diagnose kanker: loon doorbetaald?

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Ben je in dienst van een werkgever en heb je je ziekgemeld? Dan betaalt je werkgever je loon (deels) door. Op deze pagina lees je hoe het zit, ook als je uitzendkracht bent.

Lees op deze pagina over:

Loon doorbetalen bij vast contract

Heb je kanker en heb je je ziekgemeld, dan moet je werkgever de eerste 2 jaar minimaal 70% van je loon doorbetalen. Dat staat in de wet. Dat geldt overigens ook als je een andere ziekte hebt.

Sommige werkgevers betalen meer dan 70%. Of dat bij jou zo is, vind je terug in de cao of in je arbeidsvoorwaarden.

Je werkgever moet je in het eerste jaar minimaal het minimumloon uitbetalen. In het tweede jaar kan het loon lager zijn dan het minimumloon. Als dat zo is, kun je een toeslag bij het UWV aanvragen.

Na die 2 jaar kan je werkgever misschien nog een tijdje vrijwillig je loon doorbetalen. Lees op de website van het UWV meer over verlenging loondoorbetaling WIA aanvragen.

Loon doorbetalen bij tijdelijk contract

Je werkgever moet bij ziekte minimaal 70% van je loon doorbetalen tot het einde van je contract. Staat er in je contract of cao een gunstigere regeling? Dan moet de werkgever zich daaraan houden.

Op de laatste dag van je dienstverband meldt je werkgever je ziek bij het UWV. Je hoeft dat dus niet zelf te doen. Vraag wel aan je werkgever of hij of zij dit gedaan heeft.

Vanaf het moment dat je dienstverband eindigt, hoeft je werkgever je geen loon meer te betalen. Je krijgt dan een ziektewetuitkering van het UWV.

Loon doorbetalen bij uitzendcontract

Of je als uitzendkracht recht hebt op doorbetaling van loon bij ziekte, hangt onder andere af van het soort contract dat je hebt: met of zonder uitzendbeding. Hoe lang je voor het uitzendbureau werkt, speelt ook mee.

Krijg je geen loon doorbetaald, dan kun je recht hebben op een Ziektewetuitkering via het UWV. Het UWV betaalt de uitkering en is ook verantwoordelijk voor je re-integratie.

Lees op rijksoverheid.nl verder over loondoorbetaling via het uitzendbureau.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Desiree Dona

Desiree Dona

Klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie, Radboudumc

Foto Fenna van Ommen

Fenna van Ommen

Onderzoeker afdeling Arbeid en Gezondheid, Amsterdam UMC

Linkedin

Foto Josephine ter Steeg

Josephine ter Steeg

Bedrijfsarts consulent oncologie, Amsterdam UMC

Linkedin

Foto Marieke Jacobs

Marieke Jacobs

Bedrijfsarts consulent oncologie, Radboudumc

ervaringsdeskundigen-mensen

Mensen die kanker hebben (gehad)

NFK werkgroep Werk en kanker

foto Renée van Garderen

Renée van Garderen

Arbeidsdeskundige, RVG Re-integratie

Linkedin

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2023