Weer aan het werk gaan als je door kanker tijdelijk niet hebt gewerkt

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Heb je door kanker tijdelijk niet kunnen werken? Dan komt er een moment dat je voorzichtig weer aan het werk gaat (re-integreert). Dat kan bij je eigen organisatie zijn of bij een andere organisatie.

Lees op deze pagina over:

Plan van aanpak bij re-integratie

Re-integratie is het terugkeren naar een baan vanuit (langdurige) werkloosheid of ziekte.

Met je werkgever heb je na je ziekmelding een plan van aanpak gemaakt. Hierin staat wanneer je weer aan het werk gaat en hoe.

Tip: bouw het werken langzaam op. Bekijk meer tips voor als je weer aan het werk gaat.

Plan van aanpak kan bijgesteld worden

Ben je weer aan het werk? Dan bespreek je het plan van aanpak regelmatig met je bedrijfsarts en je werkgever. Als dat nodig is, passen jullie samen het plan aan. Bijvoorbeeld als blijkt dat je minder uren kunt werken dan gedacht. Of als blijkt dat sommige taken je beter afgaan dan andere. Maar ook als er aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld een andere werkplek of andere werktijden.

Terug in je eigen functie of ander werk?

Je werkgever bekijkt tijdens de eerste 2 jaar ziekte samen met jou en een arbeidsdeskundige of je in je eigen functie kunt terugkeren. En zo ja, of er aanpassingen nodig zijn.

Kun je niet terugkeren in je eigen functie? Dan kun je misschien ander werk doen bij je eigen werkgever. Lukt dit ook niet, dan moet je werkgever samen met jou kijken of er ander passend werk voor je is bij een andere werkgever. Een re-integratiebureau helpt hierbij. 

Je kunt ook een eigen bedrijf starten.

Re-integratie spoor 1 en spoor 2

Re-integreren bij je eigen werkgever heet spoor 1. Als je gaat werken bij een andere werkgever heet dat spoor 2.

Een onafhankelijk arbeidsdeskundige beoordeelt je situatie en stelt een re-integratieadvies op. Meestal gebeurt dit na 1 jaar ziekte, soms eerder.

Bij de beoordeling baseert de arbeidsdeskundige zich op informatie van de bedrijfsarts over wat je wel en wat je niet kunt. En natuurlijk ook op een gesprek met jouzelf en met je werkgever. Regelmatig overlegt de arbeidsdeskundige ook met de bedrijfsarts.

Goed om te weten: de arbeidsdeskundige heeft ook als taak om te beoordelen of er gestart moet worden met een spoor 2: re-integratie bij een andere werkgever.

Als werknemer ben je verplicht om aan zo’n spoor 2 re-integratietraject mee te werken. Je vergroot daardoor je kansen om betaald werk te vinden, ook in het geval dat je na 2 jaar niet of onvoldoende gere-integreerd bent in je eigen werk en je eigen werkgever je contract wilt beëindigen.

Lees op arboportaal.nl meer over re-integratie bij een andere werkgever.

Wat kun je doen?

  • Geef zelf aan wat je wilt en wat liever niet. Vertel wat je aankunt én wat je nodig hebt om je werk goed te kunnen doen. Zorg ervoor dat afspraken schriftelijk worden vastgelegd.
  • Twijfel je of het verstandig is om terug te keren naar dezelfde functie? Bespreek dit met de bedrijfsarts. Misschien kan een arbeidsdeskundige of loopbaanadviseur je advies geven. Je kunt ook vragen of je je werk tijdelijk mag uitproberen (terwijl je wel ziekgemeld blijft). Maak dan wel duidelijke afspraken met de bedrijfsarts en met je werkgever hoe je dit gaat doen. En wat er gebeurt als het niet zo goed gaat.
  • Schakelt je werkgever een re-integratiebureau in om je te begeleiden naar een andere functie? Of ga je zelf op zoek naar een re-integratiebureau dat gespecialiseerd is in werk en kanker? Bekijk welke re-integratiebureaus er zijn voor mensen met kanker.

Re-integratie via het UWV

Krijg je een uitkering van het UWV, dan is het UWV meestal verantwoordelijk voor je re-integratie. Hier moet je zo goed mogelijk aan meewerken.

Het UWV kan een re-integratiebedrijf vragen om je te begeleiden naar een nieuwe baan bij een nieuwe werkgever. Lees verder op de website van het UWV.

Wat kun je doen?

Colofon

Met medewerking van:

Foto Desiree Dona

Desiree Dona

Klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie, Radboudumc

Foto Fenna van Ommen

Fenna van Ommen

Onderzoeker afdeling Arbeid en Gezondheid, Amsterdam UMC

Linkedin

Foto Josephine ter Steeg

Josephine ter Steeg

Bedrijfsarts consulent oncologie, Amsterdam UMC

Linkedin

Foto Marieke Jacobs

Marieke Jacobs

Bedrijfsarts consulent oncologie, Radboudumc

ervaringsdeskundigen-mensen

Mensen die kanker hebben (gehad)

NFK werkgroep Werk en kanker

foto Renée van Garderen

Renée van Garderen

Arbeidsdeskundige, RVG Re-integratie

Linkedin

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2023