Ziek melden

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Als uitzendkracht meld je je ziek bij het uitzendbureau. Doe dit zo snel mogelijk, uiterlijk op de tweede dag dat je ziek bent. 

Staat er in je contract een uitzendbeding? Dan kan het uitzendbureau de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang stopzetten. Je dienstverband stopt dan meteen. Dat is bij de meeste uitzendkrachten het geval. 

Wat is een uitzendbeding?

Een uitzendbeding staat in de uitzendovereenkomst. Dat is het contract tussen jou en het uitzendbureau.

Het beding houdt in dat de overeenkomst stopt als het uitzendbureau je niet meer te werk stelt. Dus einde opdracht is einde uitzendovereenkomst. En dat geldt ook bij ziekte.

Lees ook: Krijg ik mijn loon doorbetaald?

Gesprekshulp Werk en Kanker

De gesprekshulp Werk en Kanker is een folder die helpt om het praten over kanker op de werkvloer makkelijker te maken. De indeling van de folder volgt de verschillende ziektefasen vanaf de diagnose. Per fase wordt uitgelegd wat er mogelijk gebeurt en hoe je als medewerker en werkgever samen kunt praten over ziek zijn, wel of niet blijven werken, eventuele aanpassingen in het werk en re-integratie. 

Colofon

Met medewerking van:

Foto Cobi Oostveen

Cobi Oostveen

Bedrijfsarts-consulent oncologie, zelfstandig

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Dr. Angela de Boer

Onderzoeker, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

Foto Ton Jenner

Drs. Ton Jenner

Bedrijfsarts-consulent oncologie, Omtrend

Linkedin

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-deskundige-vrouw

Gerrie Westeneng

Maatschappelijk werker, LUMC

illustratie-deskundige-vrouw

Mirjam van Belzen

Belangenbehartiger Kwaliteit van leven, NFK

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2019