Ziek melden

Opslaan

Wanneer je je ziek meldt, wordt aangeraden om te vertellen dat je kanker hebt. Vaak kun je op meer begrip en steun rekenen wanneer je je werkgever vertelt wat er speelt. 

Je hoeft niet per se te vertellen dat je kanker hebt. Je werkgever mag niet vragen wat je mankeert. Hij of zij mag wel vragen wanneer je weer verwacht aan het werk te kunnen.

Ziek gemeld? Plan een gesprek met je werkgever

Ga zo snel mogelijk na je ziekmelding in gesprek met je werkgever. Voor je werkgever is het waarschijnlijk lastig om in te schatten wat je ziekte inhoudt. Vertel je werkgever daarom zo goed mogelijk wat er met je aan de hand is en wat hij of zij kan verwachten. Geef ook aan wat voor jou prettig en haalbaar is. 

Wat kun je tijdens zo’n eerste gesprek bespreken?

  • Of je tijdens de behandeling blijft doorwerken of tijdelijk stopt met werken.
  • Hoe jij en je werkgever contact kunnen houden als je stopt met werken.
  • Hoe je je collega’s informeert. Houd je hen zelf op de hoogte? Of doet je leidinggevende dat? Tip: je kunt ook een blog bijhouden en zo iedereen in 1 keer op de hoogte houden.
  • Welke mogelijkheden er zijn om je werk, werktijden of werkplek aan te passen als je doorwerkt.

Tip: Schrijf gemaakte afspraken op, zodat jullie er later op terug kunnen komen. Vraag je werkgever om dit document te ondertekenen, of via e-mail te bevestigen.

Gesprekshulp Werk en Kanker

De gesprekshulp Werk en Kanker is een folder die helpt om het praten over kanker op de werkvloer makkelijker te maken. De indeling van de folder volgt de verschillende ziektefasen vanaf de diagnose. Per fase wordt uitgelegd wat er mogelijk gebeurt en hoe je als medewerker en werkgever samen kunt praten over ziek zijn, wel of niet blijven werken, eventuele aanpassingen in het werk en re-integratie. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: augustus 2019

Dit artikel is geschreven door de redactie van kanker.nl.