Informatie voor je werkgever

Opslaan

Er zijn verschillende websites die informatie hebben over kanker en werk voor werkgevers:

Tip: wijs je werkgever op deze informatie. 

Op deze websites kan je werkgever bijvoorbeeld lezen:

  • Hoe hij of zij jou goed kan begeleiden tijdens je ziekte en bij terugkeer naar werk
  • Welke gevolgen kanker kan hebben voor werk
  • Welke stappen hij of zij moet nemen in verband met de wet poortwachter
  • Welke rol de bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) kan spelen.

Gesprekshulp Werk en Kanker

De gesprekshulp Werk en Kanker is een folder die helpt om het praten over kanker op de werkvloer makkelijker te maken. De indeling van de folder volgt de verschillende ziektefasen vanaf de diagnose. Per fase wordt uitgelegd wat er mogelijk gebeurt en hoe je als medewerker en werkgever samen kunt praten over ziek zijn, wel of niet blijven werken, eventuele aanpassingen in het werk en re-integratie. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: augustus 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.