Ik heb een vast contract

Informatie voor je werkgever

Opslaan

Er zijn verschillende websites die informatie hebben over kanker en werk voor werkgevers:

Tip: wijs je werkgever op deze informatie. 

Op deze websites kan je werkgever bijvoorbeeld lezen:

  • Hoe hij of zij jou goed kan begeleiden tijdens je ziekte en bij terugkeer naar werk
  • Welke gevolgen kanker kan hebben voor werk
  • Welke stappen hij of zij moet nemen in verband met de wet poortwachter
  • Welke rol de bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) kan spelen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: augustus 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.