Wat kan je arts doen bij neuropathie?

Opslaan

Als je behandeld wordt met chemotherapie of doelgerichte therapie zal je arts alert zijn op neuropathie als bijwerking.

Neemt de neuropathie toe tijdens de behandeling of heb je er veel last van, dan kan de arts:

  • de dosis van het medicijn verlagen
  • de behandeling (tijdelijk) stopzetten
  • indien mogelijk: een ander medicijn voorschrijven

Deze maatregelen kunnen gevolgen hebben voor je overlevingskans. Maar bij niets doen bestaat het risico dat de neuropathie niet meer overgaat. De arts zal de voor- en nadelen van de verschillende opties met je bespreken.

Veroorzaakt de neuropathie pijn? Dan kan de arts je medicijnen voorschrijven. Helaas helpen deze niet altijd.

Lees ook wat je zelf kunt doen bij neuropathie.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: november 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Drs. Beijers, T. (medisch oncoloog), Cleen, L. de (ervaringsdeskundige), Prof. dr. Faber, C.G. (neuroloog), Dr. Mols, F. (overige deskundige), Dr. Wagemans, M.F.M. (anesthesioloog)