Neuropathie door chemotherapie of doelgerichte therapie

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Sommige medicijnen tegen kanker hebben neuropathie als bijwerking. Op deze pagina lees je welke medicijnen dat zijn. En wat de kans op neuropathie groter maakt.

Neuropathie kan een bijwerking zijn van medicijnen die gebruikt worden bij chemotherapie of doelgerichte therapie tegen kanker.

Deze medicijnen kunnen neuropathie geven: 

 • bortezomib 
 • cabazitaxel 
 • carboplatine 
 • carfilzomib 
 • cisplatine 
 • docetaxel 
 • etoposide  
 • lenalidomide 
 • ixazomib 
 • oxaliplatine 
 • paclitaxel 
 • pomalidomide
 • tivozanib
 • thalidomide
 • vinblastine 
 • vincristine 
 • vindesine 
 • vinorelbine

Staat het medicijn dat je krijgt er  niet bij, maar heb je wel klachten die passen bij neuropathie? Bespreek het dan met je arts of verpleegkundige.

Tegen pijn en tintelingen door neuropathie is een behandeling mogelijk. Lees verder over behandelingen bij neuropathie.

Wanneer heb je een grotere kans op neuropathie?

Het is lastig te voorspellen of je wel of niet last zult krijgen van neuropathie. Iedereen reageert anders op medicijnen.

In het algemeen geldt: hoe meer chemokuren je krijgt en hoe hoger de dosis, des te groter de kans op neuropathie. Verder speelt mee hoe het middel wordt toegediend. En hoe snel je de kuren achter elkaar krijgt, dus hoeveel weken er tussen de kuren zit.

Verder is de kans op neuropathie groter:

 • Als je al last hebt van neuropathie voordat je met chemotherapie begint.
 • Als je andere ziektes hebt, zoals diabetes of dunne vezel neuropathie.

Colofon

Met medewerking van:

Corien Eeltink

Corien Eeltink

Verpleegkundig specialist, Amsterdam UMC (locatie VUmc)

Foto Floortje Mols

Dr. Floortje Mols

Onderzoeker, Tilburg University

LinkedIn

illustratie-arts-vrouw

Dr. Janneke Hoeijmakers

Neuroloog met aandachtsgebied neuromusculaire aandoeningen, Maastricht UMC+

illustratie-arts-man

Dr. Michel Wagemans

Anesthesioloog-pijnspecialist, Reinier de Graaf

LinkedIn

illustratie-arts-vrouw

Dr. Tonneke Beijers

Internist-oncoloog, Máxima MC

Illustratie mensen

Mensen met neuropathie

Tom van Dasselaar, promovendus

Afdeling Anesthesiologie, LUMC

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: maart 2022