Neuropathie bij kanker

Opslaan

Als je kanker hebt, of behandeld wordt voor kanker, kun je last krijgen van neuropathie. Bij neuropathie werken één of meer zenuwen niet goed meer. 

Neuropathie kan verschillende klachten geven. Meestal zijn de klachten prikkelingen of tintelingen, een doof of veranderd gevoel of pijn in handen of voeten. Maar ook verlies van spierkracht en kramp komen voor.

Neuropathie door chemotherapie

Neuropathie kan allerlei oorzaken hebben. Het komt bijvoorbeeld voor bij diabetes of bij mensen die een tekort aan vitamine B12 hebben. Maar neuropathie kan ook ontstaan door kanker of de behandeling van kanker.
  
Deze tekst gaat alleen over neuropathie als bijwerking van de behandeling met chemotherapie. Deze vorm van neuropathie heet chemotherapie geïnduceerde perifere polyneuropathie (CIPN).

Zenuwschade

Bij perifere polyneuropathie zijn de perifere zenuwen aangetast. Dit zijn de zenuwen die naar de armen en benen, handen en voeten lopen.

Meestal zijn de uiteinden van deze zenuwen beschadigd. Dit heeft vooral invloed op de werking van de spieren en het gevoel.

Bij veel mensen verdwijnen de klachten door de neuropathie na verloop van tijd als de chemotherapie gestopt is. Het herstel van de beschadigde zenuwen kan echter lang duren. Dat komt doordat zenuwcellen traag herstellen.  

Bij sommige mensen is de neuropathie blijvend. Of wordt de neuropathie wel minder, maar verdwijnt deze niet helemaal. Soms worden de klachten juist erger.

Lees wat je zelf kunt doen bij neuropathie.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: november 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Drs. Beijers, T. (medisch oncoloog), Cleen, L. de (ervaringsdeskundige), Prof. dr. Faber, C.G. (neuroloog), Dr. Mols, F. (overige deskundige), Dr. Wagemans, M.F.M. (anesthesioloog)