Kanker in het oor

Tmc over deze informatie

Deze informatie gaat over kanker van de uitwendige gehoorgang en het middenoor.

Tumoren die ontstaan op de oorschelp zijn meestal huidkanker. Hierover kunt u meer in lezen in de bibliotheek bij huidkanker.

Kanker in het oor komt heel weinig voor. Ongeveer 0,2% van alle tumoren in het hoofd-halsgebied zijn tumoren in het oor.

De plaats van de tumor bepaalt voor een groot deel welke klachten iemand krijgt, hoe de ziekte verloopt en welke behandeling mogelijk is.

Vormen van kanker in het oor

Er zijn verschillende vormen:
 • plaveiselcelcarcinoom: een tumor in de bovenste laag van de huid, de opperhuid. Deze vorm van kanker in het oor komt het meeste voor.
 • adenocarcinoom: een langzaam groeiende tumor van cellen die slijm aanmaken (de klierbuizen)
 • ceruminoom: een tumor van cellen die oorsmeer aanmaken. Deze tumor ontstaat in het buitenste gedeelte van de gehoorgang.
 • sarcoom: een tumor van bindweefselcellen
 • uitzaaiingen vanuit andere organen

Risicofactoren van kanker in het oor

Mensen  die eerder bestraald zijn voor kanker in het hoofd-halsgebied hebben een grotere kans op kanker van de uitwendige gehoorgang en middenoor. 

Er zijn geen andere risicofactoren bekend voor het ontstaan van deze vorm van kanker.

Kanker is niet besmettelijk. Ook kanker in het oor niet.

Het oor

Het oor bestaat uit 3 delen:
 • het buitenoor
 • het middenoor
 • het binnenoor

Het buitenoor

Het buitenoor bestaat uit:
 • de oorschelp
 • de gehoorgang
 • het trommelvlies


Het buitenoor vangt geluiden uit de omgeving op en brengt ze over op het middenoor. De oorschelp vangt de geluidsgolven op. De gehoorgang geeft ze door aan het trommelvlies. Via het trommelvlies komen ze in het middenoor.

De uitwendige gehoorgang loopt van de oorschelp tot aan het trommelvlies en leidt het geluid naar het trommelvlies. De huid van de gehoorgang is bekleed met haartjes en bevat klieren die oorsmeer (cerumen) uitscheiden. De haartjes en het oorsmeer voorkomen onder andere dat het trommelvlies beschadigd raakt door bijvoorbeeld insecten of stof.

Het trommelvlies is een vlies tussen het buitenoor en middenoor.

Het middenoor

Het middenoor is een ruimte die met lucht gevuld is. Hierin bevinden zich drie botjes:
 • de hamer
 • het aambeeld
 • de stijgbeugel


Deze botjes heten gehoorbeentjes. Ze zijn aan de ene kant verbonden met het trommelvlies. Aan de andere kant met het ovale venster. Dit is een opening tussen het midden- en het binnenoor. In de opening is een dun vlies gespannen.

Geluidstrillingen komen het middenoor binnen via het trommelvlies. Aan dit vlies zit de hamer. Deze maakt contact met het aambeeld. Het aambeeld maakt weer contact met de stijgbeugel. Die geeft de trilling via het ovale venster door aan het binnenoor.

De Buis van Eustachius verbindt het middenoor met de keelholte. Daardoor blijft de druk in het middenoor gelijk aan de druk van de omgeving.

Het binnenoor

Het binnenoor bestaat uit:
 • het slakkenhuis
 • de gehoorzenuw
 • het evenwichtsorgaan


In het binnenoor zit het slakkenhuis. Dit is gevuld met vloeistof. Op de wanden van het slakkenhuis zitten ongeveer 15.000 trilhaartjes. Komt er geluid binnen via het buiten- en middenoor, dan gaat de vloeistof in het slakkenhuis bewegen. Daardoor komen de trilhaartjes ook in beweging. Zij zetten de geluidsgolven om in elektronische signalen.
De gehoorzenuw pikt deze elektronische signalen op en geeft ze door aan de hersenen. 

Naast geluid verwerkt het binnenoor ook informatie over het evenwicht.

Rotsbeen (mastoid)

Het middenoor en het binnenoor worden samen ook wel het inwendige oor genoemd. Ze zijn omgeven door het rotsbeen. Dit is een onderdeel van de schedel. De medische naam voor rotsbeen is mastoid.

Oor

Oor
a. binnenoor, b. gehoorzenuw, c. oorschelp, d. uitwendige gehoorgang, e. trommelvlies (illustratie: KWF).