Welke onderzoeken zijn mogelijk bij kanker in de zwangerschap

Opslaan

Vermoedt de arts dat je kanker heeft, dan krijg je een aantal onderzoeken. Die zijn bedoeld om de diagnose te stellen of uit te sluiten en vast te stellen in hoeverre de ziekte zich heeft uitgebreid.

Er zijn onderzoeksmethoden beschikbaar zoals:

  • echoscopie
  • röntgenfoto
  • CT-scan
  • MRI-scan
  • PET-scan 
  • PET-CT-scan

Sommige van bovenstaande onderzoeken kunnen een risico meebrengen voor het ongeboren kind, omdat ze gebruik maken van straling. Daarom kunnen niet al deze onderzoeken op elk moment in de zwangerschap plaatsvinden.

Het behandelteam weegt bij het doen van onderzoeken steeds de risico’s voor de moeder en voor het kind tegen elkaar af.

Maximale hoeveelheid straling

Te veel straling is niet goed voor het ongeboren kind. Het kan leiden tot een miskraam, groeivertraging of misvormingen. Dit is mede afhankelijk van hoe lang je zwanger bent als je bestraald wordt. 

Er is een maximale hoeveelheid straling bepaald waar een ongeboren kind aan blootgesteld mag worden. Als er meerdere röntgenonderzoeken nodig zijn, moet de totale hoeveelheid straling onder deze maximale hoeveelheid straling blijven. 

Echografie en MRI-scan

Een echografie en MRI-scan zijn niet schadelijk voor het ongeboren kind. Deze onderzoeken gebeuren namelijk zonder straling.

Röntgenfoto’s

Röntgenfoto’s leiden tot zeer lage blootstelling aan straling en kunnen meestal zonder risico worden gemaakt. 

CT-scan

De stralingsbelasting van een CT-scan is veel hoger, maar hangt wel af van het gebied dat wordt gescand. Een CT-scan van het hoofd-hals gebied leidt bijvoorbeeld tot minder straling bij het ongeboren kind dan een CT-scan van de buik.

PET-scan

Ook een PET scan is mogelijk in de zwangerschap. Maar vaak kan de arts op een MRI-scan voldoende zien om een behandeling te kunnen starten.

Worden deze onderzoeken in de eerste 3 maanden van de  zwangerschap uitgevoerd, dan gebeurt dit bij voorkeur zonder contrastmiddel. De contrastvloeistof kan schadelijk zijn voor het kind.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: september 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Lok, C.A.R. (gynaecoloog)