Hyperthermie

Opslaan

Bij de behandeling van kanker wordt soms gebruik gemaakt van hyperthermie om het effect van bestraling en/of chemotherapie te versterken.

Er zijn verschillende vormen van hyperthermie. De tekst op kanker.nl gaat vooral over oppervlakkige hyperthermie en diepe hyperthermie. 

Wat is hyperthermie?

Hyperthermie is een behandeling waarbij de tumor gedurende een uur wordt verwarmd tot 40 à 43°C. Dit gebeurt met microgolfstraling. De straling komt via speciale apparatuur in het lichaam.

De straling en de temperatuurverhoging zijn in principe onschadelijk voor normale lichaamscellen, maar hebben wel effect op kankercellen. Die raken erdoor beschadigd of gaan dood. Lees meer over de effecten van hyperthermie.

Hoe wordt hyperthermie toegepast?

Hyperthermie wordt altijd toegepast in combinatie met bestraling en/of chemotherapie. Er zijn geen aanwijzingen dat hyperthermie als enige behandeling succesvol kan worden toegepast.

Lees bij welke vormen van kanker hyperthermie een aanvullende behandeling kan zijn.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: januari 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Crezee, J. (overige deskundige), Dr. Franckena, M. (radiotherapeut), Drs. Kolff, M.W. (radiotherapeut)