Medicijnen bij de ziekte van Waldenström

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

De meeste mensen met de ziekte van Waldenström krijgen medicijnen om de ziekte te onderdrukken. Vaak is dat een combinatie van medicijnen. Je hematoloog overlegt met je welke mogelijkheden er zijn.

Je gebruikt meestal een lange tijd, soms je hele leven, medicijnen bij de ziekte van Waldenström.

Welke medicijnen het best bij jouw situatie passen, hangt af van hoe ernstig de ziekte is en hoe fit je bent. Je hematoloog bespreekt dit met je. Lees op deze pagina over deze soorten medicijnen:

Chemotherapie

Bij de ziekte van Waldenström krijg je vaak chemotherapie. Bijvoorbeeld cyclofosfamide, bendamustine of een ander medicijn.

Hoe werkt chemotherapie?

Chemotherapie is een behandeling met cytostatica. Dit zijn medicijnen die kankercellen doden of hun celdeling remmen. Deze medicijnen verspreiden zich via het bloed door je lichaam. Ze kunnen op bijna alle plaatsen de kankercellen bereiken.

Chemotherapie doodt helaas ook gezonde cellen. Daardoor krijg je waarschijnlijk last van bijwerkingen.

Behandeling met chemotherapie is in de vorm van een kuur. Je krijgt een periode medicijnen en een periode niet. Vaak bestaat de behandeling uit een reeks chemokuren.

Immunotherapie (rituximab)

Immunotherapie is soms ook een onderdeel van je behandeling. Een voorbeeld van immunotherapie is het medicijn rituximab.

Je kunt immunotherapie samen met andere medicijnen krijgen, of los. Ze komen via een infuus of een injectie in je lichaam.

Hoe werkt immunotherapie?

Immunotherapie is een behandeling die het afweersysteem stimuleert om kankercellen aan te vallen. Het afweersysteem gaat de kankercellen beschouwen als vreemde cellen, net zoals het dat doet met bacteriën en virussen. De afweercellen ruimen de kankercellen op.

De behandeling is gericht op het afweersysteem, niet specifiek op de tumor zelf. Het is vooraf niet te voorspellen of immunotherapie aanslaat.

Corticosteroïden (zoals dexamethason of prednison)

In sommige kuren zit ook een corticosteroïd, zoals dexamethason of prednison.  Corticosteroïden zijn hormonen die het lichaam zelf maakt, maar die ook als medicijn gegeven kunnen worden. Ze heten ook wel ‘steroïden’.

Doelgerichte therapie (zoals ibrutinib)

Komt de ziekte terug na een eerdere behandeling, dan krijg je mogelijk doelgerichte therapie. Meestal is dat met het medicijn ibrutinib of zanubrutinib.

Een behandeling die je krijgt als de eerste behandeling niet meer werkt, heet een ‘tweedelijnsbehandeling’.

Je moet dit medicijn je hele leven slikken, of totdat het niet meer werkt of je te veel last hebt van de bijwerkingen.

Een ander medicijn bij de ziekte van Waldenström is bortezomib. Je kunt het medicijn krijgen samen met rituximab en dexamethason.

Hoe werkt doelgerichte therapie?

Doelgerichte therapie is een behandeling met medicijnen die heel gericht werken tegen sommige soorten kankercellen. Zo kan doelgerichte therapie kankercellen doden of de celdeling van kankercellen remmen. 

De medicijnen verspreiden zich via het bloed door je lichaam. Ze kunnen op bijna alle plaatsen kankercellen bereiken. Een ander woord voor doelgerichte therapie is targeted therapy. 

Welke medicijnen krijg ik?

Je hematoloog bespreekt met je welke medicijnen of combinatie van medicijnen in jouw situatie het meest geschikt lijken.

Veel mensen krijgen als eerste behandeling een DRC-kuur. Dat is een kuur met dexamethason (D), rituximab (R) en cyclofosfamide (C). Een andere bekende combinatie is R-CP: rituximab (R), cyclofosfamide (C) en prednison (P).

Maar er zijn ook andere kuren mogelijk. Of je krijgt een medicijn waar artsen nog onderzoek naar doen.

Je hematoloog kan de mogelijkheden met je doornemen, ook kun je ze op hematon.nl bekijken. Dat is de website van de patiëntenorganisatie.

Bijwerkingen van medicijnen

Medicijnen hebben vaak ook bijwerkingen. Welke bijwerkingen je kunt krijgen, hangt af van de medicijnen die je krijgt. Niet iedereen krijgt evenveel last van de bijwerkingen.

Je hematoloog legt aan je uit wat je kunt verwachten. Vraag hier ook naar voor je aan een behandeling begint. Het is belangrijk om aan te geven wat je wel en niet wilt.

Elk medicijn heeft eigen bijwerkingen, en soms kunnen de bijwerkingen elkaar versterken. Bekijk de bijwerkingen per kuur op bijwerkingenbijkanker.nl.

Meld je bijwerkingen

Heb je last van bijwerkingen? Vertel het aan je hematoloog of verpleegkundige. Misschien moet of kan je behandeling aangepast worden.

Bij sommige bijwerkingen moet je direct het ziekenhuis bellen. Dat hoor je van je hematoloog.

Colofon

Met medewerking van:

Logo Hematon

Hematon

Patiëntenorganisatie

Website

Illustratie mensen

Mensen die de ziekte van Waldenström hebben

logo nvvh

Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: juni 2023