Nazorg en controle bij talgklierkanker

Opslaan

Na de behandeling blijf je tenminste 5 jaar onder controle bij je arts. In sommige gevallen kan de arts je vragen de plek zelf in de gaten te houden. Bijvoorbeeld wanneer de tumor op een duidelijk zichtbare plek zat. JE moet dan direct langskomen als je veranderingen ziet.

Controle door arts

Tijdens de controle bekijkt de arts het littekengebied. Hij beoordeelt je huid op mogelijke nieuwe verdachte plekjes. Ook controleert hij de regionale lymfeklieren. Dat zijn de lymfeklieren waar uitzaaiingen van de tumor als eerste terecht kunnen komen.

Zelf je huid controleren

Het is goed om ook zelf je huid in de gaten te houden. je hoeft je huid zeker niet elke dag te onderzoeken. Het is genoeg om eens in de 2 à 3 maanden goed te kijken of je huid veranderd is.

Let daarbij op:

  • Veranderingen in en rond het litteken
  • Nieuwe plekjes op een tot dan toe gave huid
  • Veranderingen in al bestaande plekjes
  • Zwellingen in bijvoorbeeld de hals, de oksel of de liezen

Ziet of voel je een van deze veranderingen? Neem dan contact op met je huisarts. Of maak een afspraak bij je specialist.

Angst voor controles

Sommige mensen vinden het een prettig en veilig idee om regelmatig naar het ziekenhuis terug te gaan. Anderen zien juist erg op tegen de controle, ook nog jaren na de behandeling. Voor hen is elke controle weer spannend.

Veel mensen zijn bang dat de ziekte terugkomt of erger wordt. Die angst zit vaak diep, en kan zomaar ineens opkomen. Lees meer over de angst voor terugkeer van kanker.

Niet verplicht

De controles zijn niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen van de afspraken af te zien. Overleg daarover met de arts. Misschien is een telefonische controle een mogelijkheid als je een bezoek aan het ziekenhuis te zwaar vindt. Bespreek met de arts op welke signalen van het lichaam je kunt letten.

Liever langer onder controle

Er zijn ook mensen die langer onder controle willen blijven dan de periode die de arts heeft voorgesteld. Geldt dit voor jou, bespreek dit dan met je arts. Vertel hem waarom je onder controle wilt blijven. En probeer daar een redelijke afspraak over te maken.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juli 2016

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Van den Bosch, W.A. (oogarts), Dr. Van Leeuwen, R.L. (dermatoloog)