Risicofactoren van nierkanker

Opslaan

Sommige mensen hebben een groter risico op nierkanker dan anderen.

Roken

De belangrijkste risicofactor voor nierkanker is roken. Rokers hebben ongeveer 1,5 keer zoveel risico op nierkanker als niet-rokers.

Erfelijke aanleg

Mensen met een erfelijke aanleg voor nierkanker hebben een groter risico om nierkanker te krijgen.

Leefstijl

Overgewicht en hoge bloeddruk kunnen ook een rol spelen in het ontstaan van nierkanker. 

Kanker is niet besmettelijk. Ook nierkanker niet

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Nederlandse Vereniging van Urologen (dr. R.F.M. Bevers, dr. A. Bex)