Overige cijfers nierkanker

Opslaan

De cijfers op deze pagina komen uit 2015. Binnenkort hopen we hier actuele cijfers te plaatsen.

Nieuwe patiënten met nierkanker (incidentie)

Toelichting: Het aantal patiënten met nierkanker is de laatste jaren gestegen. Meer mannen dan vrouwen krijgen deze vorm van kanker. In 2000 kregen ongeveer 1500 mensen deze vorm van kanker. In 2015 waren dat er ook ongeveer 2250.

Leeftijdsverdeling voor nierkanker, 2015

Toelichting: Nierkanker komt vooral voor bij mensen tussen de 60 en 80 jaar.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, Integraal Kankercentrum Nederland.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)