Wat is…?

Neuro-endocriene tumoren

Opslaan

Neuro-endocriene tumoren zijn zeldzame tumoren. Jaarlijks krijgen zo’n 700 mensen deze diagnose. Neuro-endocriene tumoren worden ook wel NET genoemd. 

Voor de behandeling van neuro-endocriene tumoren is specifieke kennis en ervaring nodig. Het is daarom belangrijk dat NET in een expertisecentrum wordt behandeld. Bekijk de ziekenhuizen voor NET

Een NET ontstaat uit neuro-endocriene cellen. Neuro-endocriene cellen zitten overal in het lichaam. Als neuro-endocriene cellen ongeremd delen, ontstaat een NET. 

NET kunnen in veel organen ontstaan, maar ontstaan het meest in het maag-darmkanaal, de longen of de alvleesklier. De plek waar een NET ontstaat heet ook wel de primaire tumor. Soms is het niet bekend waar de tumor is ontstaan, maar zijn er wel uitzaaiingen. Artsen noemen dat ook wel ‘de primaire tumor is onbekend’. 

Symptomen van neuro-endocriene tumoren (NET)

Een NET wordt vaak pas laat ontdekt. Dat komt omdat een NET soms lang geen klachten geeft of omdat de klachten vaag kunnen zijn.

Bij sommige NET ontstaan er klachten omdat de tumor hormonen of hormoonachtige stoffen maakt. Deze tumoren heten ook wel ‘functionele’ NET. Vaak zijn de klachten vaag zoals opvliegers (flushes), klachten van de maag of darmen, duizeligheid, en/of hartkloppingen.  

Niet alle NET maken hormonen. Als een NET geen hormonen maakt, zijn er soms lange tijd helemaal geen klachten. De tumor wordt dan pas laat ontdekt, bijvoorbeeld als er pijnklachten zijn.   

Ga naar de huisarts bij onverklaarbare klachten die langer dan enkele weken aanhouden. De huisarts zal onderzoek doen en je mogelijk doorsturen naar het ziekenhuis voor vervolgonderzoeken.

Risicofactoren voor neuro-endocriene tumoren (NET)

Er is weinig bekend over de oorzaak en de risicofactoren voor NET. Heel soms speelt erfelijkheid een rol. Zo hebben mensen met het erfelijke MEN-1-syndroom of mensen met het Von Hippel-Lindau-syndroom een grotere kans om een NET te krijgen. 

Is bekend waar de tumor zit? Lees de informatie over: 

Neuro-endocrien carcinoom (NEC)

Een neuro-endocrien carcinoom (NEC) is een ander soort tumor dan een neuro-endocriene tumor (NET). De informatie op kanker.nl gaat alleen over NET.

Lees de informatie over NEC op de website van de patiëntenorganisatie van NET en NEC

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2020

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.