Patiëntenorganisatie voor hematologische kankers

Opslaan

Hematon is de patiëntenorganisatie voor patiënten met een hemato-oncologische aandoening (leukemie, lymfklierkanker, MDS, myeloom en de ziekte van Wäldenstrom). Ook mensen die een stamceltransplantatie hebben ondergaan, kunnen bij Hematon terecht.

De speerpunten van Hematon zijn lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening. 

Je kunt de website van Hematon bezoeken, maar ook bellen (op werkdagen, tussen 9.00 en 16.00) via 030-7603460. 

Hematon is aangesloten bij de patiëntenbeweging NFK.

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is de koepel van 19 kankerpatiëntenorganisaties. Samen komen zij op voor de belangen van álle mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en mensen met een erfelijke aanleg voor kanker.  

Je kunt je stem laten horen via het patiëntenpanel Doneer Je Ervaring. Deze stem deelt NFK met de politiek, media, zorg, wetenschap en verzekeraars.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2014

Dit artikel is geschreven door Hematon, de redactie van kanker.nl.