Chemotherapie bij multipel myeloom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Medicijnen die bij multipel myeloom vaak gebruikt worden, zijn:

 • cyclofosfamide 
 • doxorubicine
 • melfalan

Behandeling van fitte patiënten onder de 70 jaar

Chemotherapie is onderdeel van de behandeling van fitte patiënten jonger dan 70 jaar. De behandeling bestaat uit:

 • inductiebehandeling om het aantal kwaadaardige plasmacellen te verlagen
 • autologe stamceltransplantatie
 • soms nog een consolidatiekuur na de stamceltransplantatie. Het doel hiervan is om het aantal kwaadaardige plasmacellen nog verder te verlagen. 
 • soms gevolgd door een onderhoudsbehandeling. Je krijgt dan gedurende lange tijd een lage dosis doelgerichte therapie, bijvoorbeeld lenalidomide. 

Tijdens de inductiefase krijg je 3-4 kuren met 1 van de volgende combinaties van medicijnen:

 • bortezomib + thalidomide + dexamethason (VTD) 
 • bortezomib + cyclofosfamide + dexamethason (VCD) 

Bortezomib en thalidomide is doelgerichte therapie.
Dexamethason is een bijnierschorshormoon.
Cyclofosfamide is chemotherapie.

Behandeling patiënten ouder dan 70 jaar en van niet fitte patiënten

Ben je ouder dan 70 jaar, ben je niet fit of heb je naast kanker andere ziekten? Dan krijg je een combinatiebehandeling waar chemotherapie onderdeel van is.

Meestal is dit:

 • melfalan + prednison + bortezomib (MPV)
 • melfalan + prednison + thalidomide (MPT)
 • lenalidomide + dexamethason

Melfalan is chemotherapie.
Prednison en dexamethason zijn bijnierschorshormonen.
Bortezomib, thalidomide en lenalidomide zijn doelgerichte medicijnen.

Heb je een ernstige zenuwbeschadiging (polyneuropathie), dan krijg je als doelgerichte therapie lenalidomide. Thalidomide en bortezomib kunnen namelijk polyneuropathie veroorzaken of verergeren.

Chemotherapie

Deze video legt uit hoe chemotherapie in zijn werk gaat.

Hoe werkt chemotherapie?

Chemotherapie is een behandeling met cytostatica. Dit zijn medicijnen die kankercellen doden of hun celdeling remmen. Deze medicijnen verspreiden zich via het bloed door je lichaam. Ze kunnen op bijna alle plaatsen de kankercellen bereiken.  

Chemotherapie doodt helaas ook gezonde cellen. Daardoor krijg je waarschijnlijk last van bijwerkingen. 

Behandeling met chemotherapie is in de vorm van een kuur. Je krijgt een periode medicijnen en een periode niet. Vaak bestaat de behandeling uit een reeks chemokuren.  

Colofon

Met medewerking van:

Illustratie mensen

Mensen die multipel myeloom hebben (gehad)

illustratie-arts-man

Dr. Reinier Raymakers

Hematoloog, UMC Utrecht

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: april 2017