Kanker in het oor

Opslaan

Deze informatie gaat over kanker van de uitwendige gehoorgang en het middenoor. Lees meer over het oor.

Tumoren die ontstaan op de oorschelp zijn meestal huidkanker. Hierover kunt u meer in lezen in de bibliotheek bij huidkanker.

De plaats van de tumor bepaalt voor een groot deel welke klachten iemand krijgt, hoe de ziekte verloopt en welke behandeling mogelijk is.

Lees verder over wat kanker is en hoe het ontstaat.

Vormen van kanker in het oor

Er zijn verschillende vormen:

  • plaveiselcelcarcinoom: een tumor in de bovenste laag van de huid, de opperhuid. Deze vorm van kanker in het oor komt het meeste voor.
  • adenocarcinoom: een langzaam groeiende tumor van cellen die slijm aanmaken (de klierbuizen)
  • ceruminoom: een tumor van cellen die oorsmeer aanmaken. Deze tumor ontstaat in het buitenste gedeelte van de gehoorgang.
  • sarcoom: een tumor van bindweefselcellen
  • uitzaaiingen vanuit andere organen

Risicofactoren van kanker in het oor

Mensen die eerder bestraald zijn voor kanker in het hoofd-halsgebied hebben een grotere kans op kanker van de uitwendige gehoorgang en middenoor. 

Er zijn geen andere risicofactoren bekend voor het ontstaan van deze vorm van kanker.

Kanker is niet besmettelijk. Ook kanker in het oor niet.

Hoe vaak komt kanker in het oor voor?

Kanker in het oor komt heel weinig voor. Ongeveer 0,2% van alle tumoren in het hoofd-halsgebied zijn tumoren in het oor.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2015

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Klop, W.M.C. (chirurg-oncoloog, KNO-arts), Dr. Kross, K.W. (chirurg-oncoloog, KNO-arts), Dr. Kunst, H.P.M. (chirurg-oncoloog, KNO-arts), Dr. Sewnaik, A. (chirurg-oncoloog, KNO-arts)