Gevolgen bij hodgkinlymfoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

De behandeling met chemotherapie of bestraling kan tot vele jaren later gezondheidsproblemen veroorzaken, de zogenaamde late effecten. 

Niet iedereen krijgt te maken met late effecten van de behandeling. Het risico op late effecten verschilt per behandeling. Ook andere factoren spelen een rol, zoals leeftijd en leefstijl, bijvoorbeeld of je rookt of niet.

Late effecten van hodgkinlymfoom

De meest voorkomende late effecten van de behandeling van hodgkinlymfoom zijn:

Andere gevolgen van hodgkinlymfoom

De ziekte kan ook andere, meer algemene klachten veroorzaken. Bijvoorbeeld: 

Nazorg voor overlevers: het BETER-consortium

Artsen, onderzoekers en ex-patiënten werken samen in het landelijke BETER-consortium om goede nazorg te ontwikkelen voor overlevers van hodgkinlymfoom. Er worden speciale poliklinieken opgericht om deze nazorg te bieden. 

Screening op late effecten

Screening kan een aantal late effecten opsporen. Een goed voorbeeld hiervan is de regelmatige mammografie (en eventueel MRI) van de borsten om borstkanker vroeg te ontdekken. De specialisten van het BETER-consortium hebben hiervoor landelijke screeningsrichtlijnen opgesteld. Deze kun je vinden in de richtlijnendatabase (zoek op “hodgkin”). Op dit moment wordt gewerkt aan voor patiënten geschikte versies van deze richtlijnen.

Wat kun je zelf doen?

Het is belangrijk om alert te zijn op veranderingen in je lichaam die op late effecten kunnen wijzen. Als je klachten hebt, neem dan contact op met je (huis)arts en vertel daarbij dat je behandeld bent voor hodgkinlymfoom. Ook is het extra belangrijk om gezond te leven: bijvoorbeeld niet roken, voldoende bewegen, gezond eten, overgewicht voorkomen en zonverbranding vermijden.

Colofon

Met medewerking van:

BETER-consortium

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding, de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2017