Gevolgen

Gevolgen bij hodgkinlymfoom

Opslaan
De behandeling met chemotherapie of bestraling kan tot vele jaren later gezondheidsproblemen veroorzaken, de zogenaamde late effecten. 

Niet iedereen krijgt te maken met late effecten van de behandeling. Het risico op late effecten verschilt per behandeling. Ook andere factoren spelen een rol, zoals leeftijd en leefstijl, bijvoorbeeld of u rookt of niet.

Late effecten van hodgkinlymfoom

De meest voorkomende late effecten van de behandeling van hodgkinlymfoom zijn:
 • andere vormen van kanker
 • hart- en vaatziekten
 • vermoeidheid
 • longproblemen
 • schildklierproblemen
 • verminderde vruchtbaarheid (bij mannen en vrouwen)
 • vervroegde overgang
 • botontkalking (osteoporose)
 • nekklachten (bijvoorbeeld verzwakte nekspieren en slikproblemen)
 • infecties
 • psychische problemen (bijvoorbeeld angst en depressie)
 • cognitieve problemen (bijvoorbeeld concentratie-, aandachts- en geheugenproblemen)

Nazorg voor overlevers: het BETER-consortium

Artsen, onderzoekers en ex-patiënten werken samen in het landelijke BETER-consortium om goede nazorg te ontwikkelen voor overlevers van hodgkinlymfoom. Er worden speciale poliklinieken opgericht om deze nazorg te bieden. 

Screening op late effecten

Screening kan een aantal late effecten opsporen. Een goed voorbeeld hiervan is de regelmatige mammografie (en eventueel MRI) van de borsten om borstkanker vroeg te ontdekken. De specialisten van het BETER-consortium hebben hiervoor landelijke screeningsrichtlijnen opgesteld. Deze kunt u vinden op: https://richtlijnendatabase.nl/ (zoek op “hodgkin”). Op dit moment wordt gewerkt aan voor patiënten geschikte versies van deze richtlijnen.

Wat kunt u zelf doen?

Het is belangrijk om alert te zijn op veranderingen in uw lichaam die op late effecten kunnen wijzen. Als u klachten heeft, neem dan contact op met uw (huis)arts en vertel daarbij dat u behandeld bent voor hodgkinlymfoom. Ook is het extra belangrijk om gezond te leven: bijvoorbeeld niet roken, voldoende bewegen, gezond eten, overgewicht voorkomen en zonverbranding vermijden.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: augustus 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

BETER-consortium