Behandeling bij hodgkinlymfoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

De behandeling van hodgkinlymfomen is meestal gericht op genezing. Dit heet een curatieve behandeling. Maar de behandeling kan ook de klachten verminderen of de ziekte remmen. Dat heet een palliatieve behandeling. 

Je kunt de volgende behandelingen krijgen:

Vaak is een combinatie van deze behandelingen nodig.

Naast bovenstaande behandelingen kun je soms deelnemen aan behandelingen in onderzoeksverband (trials). Je krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen.

Terugkeer van de ziekte

De grote meerderheid geneest door de eerste behandeling. De ziekte keert zelden terug. Is dat toch het geval, dan kun je in aanmerking komen voor:

Behandelplan bij hodgkinlymfoom

Verschillende artsen maken samen voor jou een behandelplan. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen. Zij kijken hierbij naar:

  • het stadium van het hodgkinlymfoom
  • de risicofactoren
  • je leeftijd en conditie

De arts bespreekt de behandeling(en) en de mogelijke bijwerkingen met je.

Samenwerking hematologen

De hematologen in Nederland hebben een organisatie opgericht om de kwaliteit van de hematologische zorg in de gaten te houden en om wetenschappelijk onderzoek te doen naar betere behandelingen.

Die organisatie heet HOVON: Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland. De HOVON stelt richtlijnen op voor de behandeling van kanker van het bloed of lymfeklieren. Hematologen in Nederland houden zich aan die richtlijnen.

Gespecialiseerde ziekenhuizen

Er zijn ziekenhuizen die zijn gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met kanker van het bloed of de lymfeklieren. Dit zijn de 8 universitaire medische centra en een aantal door de overheid aangewezen grote perifere ziekenhuizen, aangesloten bij de HOVON. Rondom deze gespecialiseerde centra zijn regio’s gevormd.

De artsen van de centra geven adviezen over de behandeling aan artsen in regioziekenhuizen. Je kunt je behandeling krijgen in een regioziekenhuis. Maar als dat nodig is ook in een gespecialiseerd centrum. Meestal overleggen de artsen in het regioziekenhuis over hun patiënten met hun collega's in de gespecialiseerde centra.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Hein Visser

Drs. Hein Visser

Hematoloog, Noordwest Ziekenhuisgroep

LinkedIn

Foto Hans van der Woude

Hans van der Woude, MSc.

Verpleegkundig specialist, St. Antonius Ziekenhuis

illustratie-arts-vrouw

Dr. Monique Minnema

Hematoloog, UMC Utrecht

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding, de redactie van kanker.nl

Laatste update: juli 2017