Behandeling en bijwerkingen

Chemotherapie bij galwegkanker

Opslaan

U kunt chemotherapie krijgen als de tumor niet te verwijderen is. Of als u uitzaaiingen heeft. De behandeling is dan niet genezend, maar heeft als doel de kwaliteit van leven te verbeteren door de ziekte te remmen of klachten te verminderen. Dit heet een palliatieve behandeling.

Bijwerkingen van chemotherapie bij galwegkanker

Voorbeelden van medicijnen die u als chemotherapie bij galwegkanker kunt krijgen zijn gemcitabine en cisplatin. Deze medicijnen kunnen bijwerkingen geven, zoals:

Een tekort aan bloedcellen waardoor:

 • u bloedarmoede krijgt. U bent dan sneller moe, kortademig en duizelig.
 • u vatbaarder bent voor infecties.
 • uw bloed minder goed stelpt. U merkt dit doordat wondjes langer bloeden en u sneller blauwe plekken heeft

Beschadiging van de blaaswand. Dit kan klachten geven zoals:

 • pijn bij het plassen
 • pijn in de onderbuik
 • bloed of bloedstolsels bij de urine
 • vaker plassen
 • niet goed kunnen plassen

Andere bijwerkingen

 • diarree
 • minder goed horen of oorsuizingen
 • grieperig gevoel
 • spierpijn
 • hoofdpijn 
 • huiduitslag
 • krachtsvermindering
 • leverfunctiestoornis. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot extreme vermoeidheid en geelzucht. 
 • misselijkheid en braken
 • nierfunctiestoornis
 • vasthouden van vocht (oedeem)
 • zweten
 • neuropathie

Uiteraard zijn dit klachten die kúnnen voorkomen. Het betekent niet dat u al deze klachten krijgt.

Afwegen voor- en nadelen chemotherapie

Krijgt u chemotherapie als palliatieve behandeling, dan is het belangrijk de voor- en nadelen van de behandeling af te wegen. De bijwerkingen kunnen een nadelige invloed hebben op uw kwaliteit van leven. Voor sommige mensen is dit reden om af te zien van behandeling. Laat u goed voorlichten door uw arts en verpleegkundige. Daarna kunt u een weloverwogen keuze maken om wel of niet met een behandeling te starten.

Chemotherapie

Deze video legt uit hoe chemotherapie in zijn werk gaat.

Chemotherapie is een behandeling met cytostatica. Dit zijn medicijnen die kankercellen doden of hun celdeling remmen. Deze medicijnen verspreiden zich via het bloed door uw lichaam. Ze kunnen op bijna alle plaatsen de kankercellen bereiken.

Behandeling met chemotherapie is in de vorm van een kuur. U krijgt een periode medicijnen en een periode niet. De chemokuur krijgt u meestal een paar keer achter elkaar.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: januari 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Prof. Dr. Bruno, M.J. (MDL-arts), Dr. Groot Koerkamp, B. (chirurg-oncoloog), Pek. C.J. (verpleegkundig specialist), Schoorlemmer, A. (verpleegkundig specialist), Prof. dr. Van Gulik, T.M. (chirurg)