Risicofactoren bij galblaaskanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Er zijn weinig risicofactoren bekend voor galblaaskanker.  Een groter risico op galblaaskanker ontstaat door: 

  • Galstenen
  • Chronische ontsteking van de galblaas
  • Poliepen in de galblaas

Voor zover bekend is galblaaskanker niet erfelijk. Ben je jonger dan 50 jaar als je de ziekte krijgt? En zijn er geen risicofactoren aanwezig? Dan kan de arts je toch adviseren om naar een klinisch geneticus te gaan. Een klinisch geneticus is een arts die gespecialiseerd is in erfelijkheidsonderzoek.

Kanker is niet besmettelijk. Ook galblaaskanker niet.