Onderzoek en diagnose

CT-scan bij dikkedarmkanker

Opslaan

CT-scan van de buik 

Bij de diagnose dikkedarmkanker wordt een CT-scan van de buik gemaakt. Hierop is te zien of de tumor \ in andere organen is uitgezaaid. Ook uitzaaiingen in de lever, de lymfeklieren langs de aorta en het buikvlies kunnen met deze scan opgespoord worden.

CT-scan van de borstkas

Met een CT-scan van de borstkas kan onderzocht worden of er uitzaaiingen in de longen aanwezig zijn.

CT-scan

Deze video legt uit hoe de CT-scan in zijn werk gaat.

Hoe gaat een CT-scan

Een CT-scan brengt organen en/of weefsels zeer gedetailleerd in beeld. Bij het maken van een CT-scan wordt gelijktijdig gebruikgemaakt van röntgenstraling en een computer.

De scan gebeurt met een CT-scanapparaat. Het apparaat heeft een ronde opening waar u, liggend op een beweegbare tafel, doorheen schuift. Terwijl de tafel verschuift, maakt het apparaat een serie foto's waarop telkens een ander stukje van het orgaan of weefsel staat afgebeeld. Deze doorsneden geven een beeld van de plaats, grootte en uitbreiding van een mogelijke tumor en/of uitzaaiingen.

De afkorting CT staat voor computertomografie.

Contrastvloeistof

Voor het maken van duidelijke foto’s is vaak contrastvloeistof nodig. Bij sommige CT-onderzoeken moet u van te voren contrastvloeistof drinken. Meestal krijgt u deze vloeistof tijdens het onderzoek in een bloedvat in uw arm gespoten. 

Contrastvloeistof kan een warm en weeïg gevoel veroorzaken. Sommige mensen worden er een beetje misselijk van. Om ervoor te zorgen dat u hier zo min mogelijk last van heeft, is het advies om enkele uren voor het onderzoek niet te eten en te drinken.

Er zijn mensen die overgevoelig zijn voor de contrastvloeistof. Als u denkt dat u eerder zo’n overgevoeligheidsreactie heeft gehad (koorts, zweten, duizeligheid, flauwvallen, huiduitslag), is het belangrijk dit voor het onderzoek aan uw arts te melden. Mogelijk kan dan voor een MRI-scan worden gekozen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Dr. Buijsen, J.D. (radiotherapeut), Dr. Roodhart, J.M.L (medisch oncoloog), Dr. Spaander, V.M.C.W. (MDL-arts), Dr. Tanis, P.J. (chirurg-oncoloog), Dr. Burgmans, M.C. (radioloog)