Onderzoek en diagnose bij CLL

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Heb je symptomen die kunnen passen bij chronische lymfatische leukemie? Ga dan naar je huisarts. Hij of zij zal je eerst lichamelijk onderzoeken.

Ook onderzoekt de arts je bloed. Hij of zij kijkt naar de verschillende bloedcellen en vooral naar de witte bloedcellen. Verder onderzoek van het bloed is nodig door een specialist, als het bloedonderzoek van de huisarts aantoont dat:

 • het aantal bloedcellen van een bepaald soort te hoog of te laag is
 • de verhouding tussen de verschillende typen witte bloedcellen abnormaal is
 • en/of er abnormale cellen in het bloed aanwezig zijn

De specialist kan meestal de diagnose chronische lymfatische leukemie stellen met behulp van:

 • anamnese. Een anamnese is een gesprek waarbij de arts je vragen stelt over jouw voorgeschiedenis en klachten.
 • lichamelijk onderzoek
 • bloedonderzoek

Verder onderzoek

Vaak is verder onderzoek nodig. Daarmee stelt de arts vast hoever de ziekte zich heeft verspreid. Zo kan hij of zij bepalen of behandeling nodig is, en zo ja, welke behandeling het meest geschikt is.

 De volgende onderzoeken zijn mogelijk:

 • aanvullend lichamelijk onderzoek: de arts zal je altijd lichamelijk onderzoeken. Hij of zij kijkt onder andere naar:
  - vergrote lymfeklieren
  - een gezwollen milt
  - een gezwollen lever
  - blauwe plekken
  - bloedingen op de huid
  - tandvleesbloedingen
 • extra bloedonderzoek: hiermee krijgt de arts meer informatie over het functioneren van organen, zoals de lever of de nieren. Ook geeft het onderzoek informatie over de bloedstolling.
 • longfoto: de meeste patiënten krijgen röntgenonderzoek van de longen en het hart. Hiermee kan de arts bijvoorbeeld vergrote lymfeklieren rond de longen opsporen.
 • beenmergonderzoek: om de ziekte met zekerheid vast te stellen. Meestal is dit onderzoek niet nodig, omdat de diagnose met bloedonderzoek gesteld kan worden.
 • echografie van de buik: om te kijken of de lever of milt opgezet zijn en of lymfeklieren in de buik zijn opgezet

Is een behandeling nodig, dan doet de arts ook nog:

Door de resultaten uit deze onderzoeken weet de arts welke behandeling er bij jouw ziekte past.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-man

Prof. dr. Arnon Kater

Hematoloog, Amsterdam UMC (locatie AMC)

illustratie-arts-man

Dr. Mark David Levin

Hematoloog, Albert Schweitzer

illustratie-arts-man

Prof. dr. Harry Schouten

Hematoloog, Maastricht UMC+

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding, de redactie van kanker.nl

Laatste update: maart 2017