Waakzaam wachten bij CLL

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Heb je geen of weinig (ernstige) klachten en zijn je bloedwaardes nog acceptabel? Dan kan de hematoloog je voorstellen om te wachten met behandelen. Dit heet ‘waakzaam wachten’. In het Engels: ‘wait and see’ of ‘watchful waiting’. 

Redenen om te wachten

Er zijn 3 redenen waarom je arts wil wachten met behandelen:

 • Snel behandelen verbetert de overleving niet, maar stelt je wel direct bloot aan bijwerkingen van medicijnen, ziekenhuisbezoeken voor controles enzovoorts. 
 • Leukemiecellen kunnen ongevoelig (resistent) worden na behandeling. Hierdoor werkt de behandeling niet meer op het moment dat ze echt nodig is.
 • Er komen in hoog tempo nieuwe medicijnen bij die minder bijwerkingen hebben. Als het uiteindelijk wél nodig is om te behandelen, is er misschien alweer een beter medicijn voorhanden.

Het is wel belangrijk om regelmatig voor controle te komen: eerst om de paar maanden en in een stabiele situatie 2 keer per jaar. Bij infecties krijg je medicijnen: antibiotica.

Starten met de behandeling

De arts zal met de behandeling starten bij:

 • een snel verslechterende algemene toestand en je hebt 1 of meer van de volgende klachten:
  - meer dan 10% gewichtsverlies in het laatste half jaar
  - extreme vermoeidheid
  - meer dan 2 weken lang koorts boven de 38,5 °C zonder dat er sprake is van infecties
  - nachtzweten zonder infecties
 • beenmergproblemen, te merken aan toenemende bloedarmoede of een groeiend tekort aan bloedplaatjes
 • een sterk vergrote milt of een milt die snel in omvang toeneemt
 • sterk opgezette lymfeklieren die klachten geven
 • een stijging van het aantal kwaadaardige witte bloedcellen met meer dan 50% binnen 2 maanden. Of een verdubbeling van het aantal in minder dan 6 maanden.

De voordelen van de behandeling moeten altijd opwegen tegen de mogelijke bijwerkingen.

De behandeling vindt thuis plaats met tabletten. Of op de dagbehandeling waarbij je via een infuus de medicijnen krijgt. Een opname in het ziekenhuis is meestal alleen nodig als je behandeld moet worden voor een ernstige infectie.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-man

Prof. dr. Arnon Kater

Hematoloog, Amsterdam UMC (locatie AMC)

illustratie-arts-man

Dr. Mark David Levin

Hematoloog, Albert Schweitzer

illustratie-arts-man

Prof. dr. Harry Schouten

Hematoloog, Maastricht UMC+

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding

Laatste update: maart 2017